artikel

Moeizaam-duurzaam

bouwbreed

In de sector zijn we al jaren bezig met het verduurzamen van onze producten. Een klimaatneutrale woning in 2020 is daarbij de gewenste stip aan de horizon. En ook gemeenten en woningcorporaties zijn zich al lang bewust van het belang van duurzaamheid. Deze ambities krijgen vervolgens een status in diverse convenanten, prijsvragen en initiatieven van […]

In de sector zijn we al jaren bezig met het verduurzamen van onze producten. Een klimaatneutrale woning in 2020 is daarbij de gewenste stip aan de horizon. En ook gemeenten en woningcorporaties zijn zich al lang bewust van het belang van duurzaamheid. Deze ambities krijgen vervolgens een status in diverse convenanten, prijsvragen en initiatieven van individuele partijen.

De afgelopen tijd is er, terecht, nogal wat commotie ontstaan over het aantrekken van de duurzaamheidsregels in het Bouwbesluit. De lat wordt voor ons allemaal weer iets hoger gelegd. Natuurlijk, wij als sector hebben een verantwoordelijkheid voor het bouwen van duurzame en energiezuinige woningen. Maar het afsluiten van convenanten en verzwaren van eisen voor de sector gaan naar mijn idee wel eens voorbij aan degene om wie het allemaal gaat, de woonconsument.

Kennelijk is de bewustwording bij veel (woon) consumenten nog niet doorgedrongen. En dat terwijl de woonlasten voor de individuele woningeigenaar de komende jaren flink gaan stijgen. Toch leidt dit nog niet tot significante acties in de zin van bewuste aankopen van energetisch goede woningen.

Met andere woorden, wij hebben als partners in de bouwkolom nog een hele weg te gaan om dit beter over het voetlicht te brengen. We moeten nog beter wijzen op de financiële voordelen en/of anders communiceren over bijvoorbeeld het comfortvoordeel van onze nieuwbouwproducten.

In Nederland hebben we bijna zeven miljoen bestaande woningen waarvan een groot deel eigendom is van corporaties. En ook zij worstelen, mede ingegeven door convenanten, met het energievraagstuk. Naar schatting de helft van hun bezit vereist immers maatregelen. Dit energetisch renoveren is een pittige opgave. Door het objectief aantoonbaar maken van een woonlastenverlaging (huur- en energielasten) kan de corporatie ook de sceptische huurders overtuigen.

Naar mijn idee is de sleutel naar een duurzame gebouwde omgeving enerzijds het bundelen van innovatiekracht en anderzijds gezamenlijk beter communiceren naar en vooral met de klant. Dan maken we het verschil en zijn al die convenanten misschien helemaal niet nodig.

Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel