artikel

Markt is welkom bij Rijkswaterstaat

bouwbreed

Er gaat geen dag voorbij of ze lopen elkaar ergens in Nederland tegen het lijf. Ze houden van elkaar, sterker nog: ze kunnen niet zonder elkaar. Toch vertoont hun relatie ook strubbelingen. Maar ze hebben elkaar nodig, en dat weten ze. Het zal zo blijven ook – de komende tien, twintig of zelfs vijftig jaar, voorspelt Ed Nijpels.

De relatie tussen Rijkswaterstaat en de Nederlandse advies- en ingenieursbureaus heeft alles van een huwelijk. En zoals in elk huwelijk is het goed om zo nu en dan een paar dingen grondig door te praten. Elk half jaar komt de top van Rijkswaterstaat daarom samen met de top van de Nederlandse ingenieursbureaus. In een openhartige sfeer – nog net niet met de benen op tafel – wordt gesproken over wat in de lopende samenwerking goed en minder goed gaat.

Grote stap voorwaarts

Onlangs is dat weer gebeurd. Daartoe was alle reden. Om te beginnen heeft Rijkswaterstaat de laatste jaren een grote stap voorwaarts gezet. Onder de vlag ‘de markt, tenzij’ werkt deze grote opdrachtgevende overheidsdienst nu duidelijk anders dan een tijd geleden. Marktpartijen worden tegenwoordig uitgedaagd om zelf met oplossingen voor problemen te komen en om creatieve ideeën aan te dragen. Bij die revolutie in de marktbenadering – want dat is het – is Rijkswaterstaat een van de trendsetters geweest. Velen in de advies- en ingenieursbranche (en in de bredere bouwsector) zijn daar blij mee, omdat het appelleert aan ons creatieve vermogen. Het betekent ook dat de marktpartijen moeten meeveranderen. Rijkswaterstaat heeft (terecht) kritiek op de manier hoe advies- en ingenieursbureaus zich vaak nog opstellen. Nog te veel zitten zij vast in de traditionele rol die ze jarenlang is opgedrongen. Ze benaderen zaken nog te veel vanuit de techniek, terwijl ze nu toch echt worden uitgedaagd méér te doen, tot en met het (complete) management van processen aan toe.

Ander punt: Rijkswaterstaat heeft door dit kabinet een flinke bezuinigingstaak opgelegd gekregen. Met minder mensen zal men de komende jaren ongeveer hetzelfde moeten doen. De advies- en ingenieursbureaus kunnen hierop inspelen. Ze zijn welkom, mits ze dat met beleid en verstand doen. Ze zullen hun aanbod nog beter moeten laten aansluiten op de vraag. Ook hier geldt: het gaat niet alleen om inbreng op technisch gebied, maar ook op het bredere terrein van organisatie en management.

Ik noem nog een laatste punt. Vorige week heeft minister Schultz van Infrastructuur het startsein gegeven voor een nieuw pps-loket. Dat is een rechtstreeks uitvloeisel van het regeerakkoord, waarin staat dat het kabinet meer projecten in nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector tot stand wil brengen. Lagere overheden en andere partijen kunnen met al hun vragen bij het loket terecht. Het is zonder meer een positieve impuls. Op het gebied van de droge infrastructuur zijn al grote stappen voorwaarts gezet; nu is de natte infrastructuur aan de beurt. Ontwerp, bouw en onderhoud van dijken, dammen en sluizen – cruciale objecten tegen de achtergrond van de wateropgave – kan ook in publiek-private samenwerking worden aangepakt. Rijkswaterstaat staat ervoor open. Ook hier liggen dus kansen voor de advies- en ingenieursbureaus.

Adagium

Kortom: de markt is welkom, mits marktpartijen doen wat wordt verwacht. Advies- en ingenieursbureaus worden nu uitgedaagd om te doen waartoe ze bij uitstek op aarde zijn: het aandragen van creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Ze zullen, meer dan al gebeurt, in oplossingen moeten gaan denken die bij de vraag van Rijkswaterstaat passen. Dat is aan beide kanten even wennen, want omgekeerd hebben de bureaus uiteraard ook hun kanttekeningen bij de manier waarop het adagium de markt, tenzij wordt vormgegeven. Aan beide kanten is het dus echt werken om de relatie fris en inspirerend te houden. Voor je het weet, verval je weer in oude patronen. Dat wil niemand.

Ed Nijpels

Voorzitter NLingenieurs, branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

Reageer op dit artikel