artikel

Isolatiewaarde moet niet omhoog

bouwbreed

De Kamer stemde vorige week onverwacht in met een motie van de SP om de isolatiewaarde van de schil van nieuwbouwwoningen in de bouwregelgeving te verhogen tot 5. De Lenteakkoord-partners, waaronder Neprom, ontraden de minister de motie op te volgen.

De motie is volgens ons een uitglijder van de Kamer. Ze doorkruist het Lenteakkoord dat wij als sector in 2008 met de overheid afsloten. Daarin is vastgelegd dat in 2015 alle nieuwbouw 50 procent energiezuiniger moet zijn dan in 2007. Onze sector heeft hiervoor met de overheid een innovatie- en implementatietraject vastgelegd. Door de voorgestelde, overhaaste wijziging zullen onnodig meerkosten worden gemaakt en is het risico groot dat in de uitvoering problemen ontstaan. De motie leidt tot een onbetrouwbare overheid. Hoeveel nut heeft het om met deze overheid convenanten af te sluiten? De epc drukt de energieprestatie van een gebouw uit in één getal. Zo’n prestatienorm geeft opdrachtgevers en ontwerpers vrijheid in de keuze van het energiesysteem, zolang de vereiste epc wordt bereikt. Dat stimuleert productverbetering en innovatie maximaal. Gedetailleerde regels frustreren dat. Niet doen dus!

Robuust

Dat we tegen de motie zijn, wil niet zeggen dat we tegen een hogere kwaliteit van de gebouwschil zijn. Integendeel, wij zijn volop aan het werk om een pakket robuuste, energiebesparende maatregelen in de nieuwbouw toe te passen. In dat pakket zitten naast een hoger isolatieniveau van gevel, vloer en dak, ook drielaagse beglazing, een zongerichte oriëntatie en een lage temperatuur verwarmingssysteem. Kortom, we gaan veel verder dan de Kamer. Het grote voordeel van een woningcasco met een robuust pakket is dat de energiebehoefte voor ruimteverwarming relatief beperkt is en dat de energieprestatie in de toekomst veel minder afhankelijk is van het type installatie dat bewoners mogelijk aanbrengen bij vervanging van de oude. Een huis met een robuust pakket kan nu en in de toekomst worden aangesloten op laagwaardige warmtebronnen, met een veel hoger rendement en meer comfort. Zo’n robuust energiebesparingpakket vergt nog de nodige ontwikkelings- en implementatiewerkzaamheden. Bouwsystemen moeten worden aangepast en de techniek moet verder worden ontwikkeld en geëvalueerd, want bij een verkeerde uitvoering kunnen zich problemen voordoen. Bewoners en onze leden hebben voldoende leergeld betaald met kinderziekten in geavanceerde installatietechnieken. Kortom, nu geen overhaaste detailregelgeving, maar wacht eerst de resultaten van onze inspanningen af en beslis daarna over verdergaande aanscherping van regelgeving. Met het robuuste energiebesparingpakket in combinatie met een lagere epc bereiken we het einde van de mogelijkheden om op gebouwniveau energie te besparen. Verdere isolatie en optimaliseren van installaties is nauwelijks meer effectief en kost veel extra geld. Het kleine beetje energie dat na 2015 nog in nieuwe woningen wordt gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater zou zo veel mogelijk duurzaam moeten worden opgewekt. Dat kan op woningniveau, gebiedsniveau of daarbuiten. De overheid kan huishoudens verplichten om minimaal een bepaald percentage duurzame energie te gebruiken. Maar dat hoort niet in de bouwvoorschriften thuis.

Enorme stap

Onze verenigingen hebben met het tekenen van het Lente-akkoord een enorme stap gezet in het terugdringen van het energiegebruik in de nieuwbouw. Vijftig procent energiereductie in zeven jaar is zeer ambitieus. Tegelijkertijd spannen wij ons – samen met gemeenten – in om de bouwkwaliteit verder te verhogen, teneinde debacles zoals zich hebben voorgedaan met energiezuinige installaties te voorkomen. Nieuwbouw is duurder dan woningen in de bestaande voorraad. Ondanks dat in de markt de doelstellingen van het Lente-akkoord in deze crisistijd ter discussie staan, hebben wij als brancheverenigingen besloten ons aan de doelstellingen te houden en niet het Rijk te vragen om die te matigen. De verkoop van nieuwbouwhuizen staat zwaar onder druk en wij dringen met kracht bij het Rijk aan om juist de bestaande voorraad energiezuiniger te maken, zodat de concurrentiepositie van de nieuwbouw niet verder verslechtert. Het verplichten van het energielabel hoort hier bij. Het Lente-akkoord verliest zijn geloofwaardigheid als overheden steeds aanvullende eisen blijven stellen. Stop daarmee.

Jan Fokkema, Directeur Neprom, namens de vier Lenteakkoordpartners: Aedes, Bouwend Nederland, NVB en Neprom

Reageer op dit artikel