artikel

Energielabel levert wél winst op

bouwbreed

In discussies over het energielabel gaat het vaak over de kosten en zelden over de opbrengsten. Toch zijn die er wel degelijk, stelt Marcel Engels. Vooral op de langere termijn wordt belangrijke winst geboekt.

De overheid zet stevig in op energiebesparing in de gebouwde omgeving. Terecht, want in gebouwen en woningen verbruiken we bijna 40 procent van de energie. Energiebesparende maatregelen thuis en op het werk brengen het totale verbruik dan ook drastisch omlaag. En het energielabel voor woningen kan dat besparingspotentieel helder in beeld brengen. Onlangs zette NRC Handelsblad in een artikel vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het energielabel. De kritiek in het artikel is voor een deel onterecht en voor een deel achterhaald.

Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Het geeft onder meer informatie over de isolatie van dak, gevel, muren, vloeren en ramen en over het energieverbruik van de verwarmingsketel, het ventilatiesysteem en de warmwaterinstallatie. Maar het label geeft niet aan hoeveel energie er in een woning daadwerkelijk wordt verbruikt. Als de bewoners de thermostaat dag en nacht hoog laten staan en uren per dag onder de douche staan, kan ook in een energiezuinige woning de energierekening flink oplopen. In het artikel in NRC Handelsblad worden zuinige woningen en zuinige bewoners op één hoop gegooid. Dat is verwarrend en jammer.

NRC Handelsblad stelt dat er bij het opnemen van energielabels fouten worden gemaakt. Dat is waar. Maar het aantal fouten is vorig jaar al sterk teruggebracht en er zijn maatregelen genomen om de kwaliteit van de afgegeven energielabels verder te verbeteren. Zo moeten de labelopnemers voortaan iedere vijf jaar een examen afleggen om hun bouwkundige en installatietechnische kennis aan te tonen. Verder hebben de certificerende instellingen, die het werk van de energielabeladviseurs controleren, nieuwe afspraken gemaakt over een gezamenlijke werkwijze. Een jaarlijkse rapportage is daar een onderdeel van.

Recent onderzoek

In discussies over het energielabel gaat het vaak over de kosten en zelden over de opbrengsten. Toch zijn die er wel degelijk. Uit recent onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Maastricht blijkt dat kopers gemiddeld 6000 euro meer willen betalen voor een gelabelde woning. Bovendien wordt een woning met energielabel gemiddeld 24 dagen sneller verkocht dan een woning zonder label. Maar de belangrijkste winst boeken we natuurlijk op de langere termijn: door woningen energiezuinig te maken. In totaal dateren bijna vijf miljoen woningen in Nederland uit de jaren tachtig of eerder. Veel van die woningen zijn slecht geïsoleerd en verbruiken daardoor veel meer energie dan nodig is. Het energielabel kan de noodzakelijke verduurzaming van onze woningvoorraad een stevige impuls geven. Dat is goed voor het milieu, goed voor de werkgelegenheid en goed voor onze portemonnee.

 

Ir, Marcel Engels

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel