artikel

Energiebesparing; tijd voor innovatief isoleren

bouwbreed

Op 1 november heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin ze de regering verzoekt om bij de herziening van het Bouwbesluit de isolatiewaarde van gebouwen met een verblijfsfunctie fors te verhogen. Als het aan onze volksvertegenwoordigers ligt wordt de zogenoemde Rc- waarde met ingang van 1 april 2012, verhoogd naar 5 m²K/W.

Met het oog op de herziening van het Bouwbesluit, dat met ingang van 1 april 2012 van kracht wordt, had minister Donner van Binnenlandse Zaken aanvankelijk voorgesteld om de isolatiewaarde Rc van 2,5 m²K/W naar 3,5 m²K/W te verhogen. Dat ging de Tweede Kamer niet ver genoeg; met een tweederde meerderheid opteerde zij voor een verhoging van de Rc- waarde naar 5 m²K/W.

Door hoge eisen te stellen aan de isolatie van woningen en gebouwen met een woonfunctie, kan een substantiële besparing van de benodigde energie worden gerealiseerd en een daarmee samenhangende reductie van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Door het gebruik van adequate isolatie kan een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan een duurzame samenleving. Op basis van de Trias Energetica dient eerst te worden geïsoleerd, daarna kan worden bezien welke aanvullende en energiebesparende installaties nodig zijn.

Wij moeten het daarom toe juichen dat de Tweede Kamer in grote meerderheid heeft gekozen om de huidige warmteweerstand van de constructie, de Rc- waarde, te verhogen van 2,5 naar 5 m²K/W. Dat sluit immers aan bij de werkelijkheid. In de praktijk zien we al dat veel isolatieprojecten worden uitgevoerd met een Rc- waarde die hoger is dan 3,5 m²K/W. Het is namelijk al goed mogelijk en zeer eenvoudig om een Rc- waarde van 5 tot 6 m²K/W te realiseren. Ik voorzie zelfs een verdere verhoging tot 8 à 9 m²K/W in de toekomst. Dit is ook nodig om aan de almaar strengere Europese eisen te kunnen blijven voldoen.

De keerzijde hiervan is dat sommige producenten hun huidige isolatiemateriaal niet langer kunnen blijven toepassen binnen de bestaande kaders. Indien men sommige isolatiematerialen wil blijven toepassen, kan dit “dikkere muren en hogere bouwkosten” met zich brengen. Maar daar zitten we uit het oogpunt van duurzaamheid natuurlijk niet op te wachten. Daarom ligt daar een belangrijke taak voor de gehele bouwkolom inclusief de ‘isolatieboeren’, zoals hoogleraar installatietechniek, prof. Luscuere de producenten van isolatiemateriaal badinerend noemt. Niet de angst voor een hoge Rc- waarde, maar energiebesparing door innovatief isoleren, wordt de sleutel voor de toekomst. De producenten van polyurethaan isolatie zijn er klaar voor.

Directeur NVPU

Nederlandse vereniging van polyurethaan hardschuimfabrikanten

www.nvpu.nl.

Reageer op dit artikel