artikel

Bovenwettelijke maatregelen

bouwbreed

Die woorden hoor je in het huidige politieke tijdsgewricht met enige afschuw uit te spreken. Alles wat meer beoogt dan de wet voorschrijft, is tegenwoordig al snel flauwekul, linkse kerk, overregulering en te duur. Ik had het me niet zo gerealiseerd, maar het begrip “bovenwettelijke maatregelen” is er opeens, iedereen hanteert het en het suggereert […]

Die woorden hoor je in het huidige politieke tijdsgewricht met enige afschuw uit te spreken. Alles wat meer beoogt dan de wet voorschrijft, is tegenwoordig al snel flauwekul, linkse kerk, overregulering en te duur. Ik had het me niet zo gerealiseerd, maar het begrip “bovenwettelijke maatregelen” is er opeens, iedereen hanteert het en het suggereert overbodigheid. Als je op Google zoekt, komen we het gelukkig nog tegen in een (meestal) positieve betekenis bij leefomgeving, varkensfokkerijen, tracébesluiten voor wegen, megastallen, watermanagement, dierenwelzijn en armoede. Ik wil een lans breken voor een nieuwe benadering. Laten we ophouden met onzinnige wettelijke regels en tegelijkertijd van onderop zinvolle bovenwettelijke normen eisen. Die eerste zijn gestolde regels, vaak van gisteren en meestal ook een reactie op incidenten van de kant van technocraten. De tweede zijn het resultaat van grass rootsopvattingen van burgers zoals u en ik. De socioloog Abraham de Swaan heeft eens het mooie onderscheid gemaakt tussen bevels- en onderhandelingshuishouding. Laten we het maar simpel houden: u heeft recht op een geluidsscherm als u langs de A1 in het Gooi woont, maar wedden dat u dat eigenlijk te weinig tegen het geluid vindt helpen? Uw eis afdoen als bovenwettelijk is raar, vooral als u bezwaar kunt maken. In onze huidige meer horizontale samenleving onderhandelen we daar over en stellen we per situatie nieuwe normen vast. Daar is niets mis mee. Sterker nog, zonder onderhandelingsresultaat loopt het project vast in (juridische) strijd.Voor ons allen is het dus goed om de wet te versimpelen en meer bovenwettelijk te denken.

Adviseur Andersson Elffers Felix

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel