artikel

Alternatieve verwarming Sint-Bavo

bouwbreed Premium

Met het aanbreken van de maand november begint voor de kathedraal Sint-Bavo in Haarlem het stookseizoen. Misschien voor de laatste keer gaat deze maand de conventionele verwarming aan. Een datacenter onder de kerk levert mogelijk in het volgende stookseizoen warmte.

Plan afhankelijk van mogelijkheden voor kelder

Architect Geert van der Aa uit Roosendaal kwam met het idee de Sint-Bavo te verwarmen met internetwarmte. Hij deed zijn voorstel onder de titel Church on a Cloud als onderdeel van de prijsvraag Holy Warming.

“Installatietechnisch zijn er weinig problemen te verwachten”, denkt Jan de Visser van energietechnisch studiebureau Encon uit Amsterdam die het winnende plan toetst. Alleen: “De haalbaarheid van het plan valt of staat met de bouwkundige mogelijkheden om onder de kerk een kelder te bouwen voor het datacenter.”

Idealiter wordt de kelder 3,5 meter hoog. In de praktijk zou volgens De Visser 3 meter kunnen volstaan. Van Hoogevest Architecten onderzoekt of ruimte te vinden is onder het gebouw zonder schade aan de fundering. “Het gaat vooral om de kolommen onder de kerk”, zegt De Visser. “Die mogen niet droog komen te staan.”

Simulatie

Een simulatieprogramma moet aan de hand van de gegevens aantonen of het plan uitvoerbaar is. Bouwkundig gezien noemt De Visser de oplossing duurder dan een nieuw datacenter. Maar, zegt hij: “Het nuttige hergebruik van warmte geeft beheerders van datacenters de gelegenheid zich te profileren als bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

TIAB uit Berlicum helpt met het uitwerken van de installatietechniek. De inzending betrof een conventionele techniek. “De afgelopen jaren heeft TIAB ruime ervaring opgedaan met de verwarming van kerkgebouwen”, zegt De Visser. “Die kennis komt ook hier goed van pas.”

Schade kan de verwarming niet veroorzaken zolang de temperatuur onder 18 graden Celsius blijft. Een uitgebreide studie leert De Visser dat het houtwerk er niet door zal krimpen. “Wij verwachten niet dat verbindingen losraken.” Onderzoek wijst uit dat verwarming geen kwaad kan zolang de temperatuur stijgt in stapjes van hooguit 2 graden per uur.

In de huidige situatie staat de kachel tussen november en april aan. De oliegestookte installatie levert ruim 800 kilowattuur. Het toekomstige datacenter levert een vergelijkbaar vermogen. De bijzonderheden van het plan worden op 29 november duidelijk tijdens The National Datacenter Experience in Zeist.

Reageer op dit artikel