artikel

Zelf aan de slag met energiebesparing

bouwbreed Premium

Geef mensen de middelen in handen om hun energievoorziening te verduurzamen, luidt de oproep van Piet de Vey Mestdagh. De stichting ‘Wij willen zon’ wil zonne-energie bereikbaar maken tegen de laagste prijs. In Groningen blijkt dit initiatief een gouden greep.Klimaatverandering dreigt het grootste probleem van onze tijd te worden. Vermindering van de CO2-uitstoot vergt een oplossing van een nog niet vertoonde omvang, waarvoor we vaart, richting, eendracht en daadkracht nodig hebben van alle mogelijke partijen. Een overheid die zich realiseert wat er moet gebeuren, zakt de bestuurlijke moed misschien in de schoenen. Gelukkig is de provincie Groningen nuchter en praktisch als de Groningers die zij iedere dag dient: je moet gewoon ergens beginnen. Bij het begin. En alle kleine beetjes helpen. We werken graag aan meer Groningse zonnestroom op meer Groningse daken, met en voor onze eigen burgers. We willen niet alles tegelijk aanpakken, maar wel meteen de grootste slag slaan. Daarom stimuleert de provincie nu het liefst initiatieven van burgers die zelf aan de slag gaan met energiebesparing. De provincie steunt daarnaast groene energie van eigen bodem, zoals Grunneger Power. Zonnepanelen op onze Groningse woningen, boerderijen, scholen, kerken en kantoren leveren groene, Groninger stroom van eigen dak en bieden duurzame en blijvende werkgelegenheid voor lokale bedrijven. Geef mensen de middelen in handen om hun energievoorziening te verduurzamen, begin klein en zet de vergroening in op het niveau van gemeenten en provincies. Organisch en bijna als vanzelf.Piet de Vey Mestdagh

Moeizamer

Dat proces liep iets moeizamer bij de landelijke overheid. Vorig jaar heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij monde van minister Verhagen zelfs de subsidie voor zonnestroom afgeschaft. Dat leek in de eerste instantie heel jammer. Maar het bleek geen onoverkomelijke tegenslag voor zonnestroom. De aanvraagprocedure vergde nogal wat van het geduld van mensen, de subsidiegever moest het merendeel van de inschrijvers teleurstellen en wie wel een beroep mocht doen op deze subsidie, kreeg maar een fractie van zijn investering terug. Te weinig mensen deden mee en het kostte het ministerie veel tijd.En wat bleek? De minister had deze omslachtige, beperkte subsidie nog niet afgeschaft, of daar kwamen zonnige initiatieven van bedrijven en burgers. Het leek er bijna op dat de subsidieregels op het ministerie jarenlang de zon van de Nederlandse daken had geweerd. Het is in Groningen overduidelijk: zon is in. Er gebeuren creatieve dingen met zonnecellen. Op alle niveaus en vanuit alle windstreken gonst het ook van de Nederlandse bedrijvigheid en de initiatieven op het gebied van zonnestroom. Er zijn nieuwe slimme businessmodellen, met interessante huur- of leaseopties. Groningse bedrijven profiteren mee en worden zelf ambassadeurs. Wat mee helpt, is de huidige markt. De energieprijs blijft stijgen en zonnepanelen worden steeds goedkoper. Een van de meest originele en succesvolle acties, komt afgelopen jaar van ‘Wij willen zon’. Dit inkoopcollectief is opgezet om een megabestelling te plaatsen, zodat de stichting bij de fabrikant kon onderhandelen over fikse korting. Het bleek een gouden greep. In korte tijd kochten deelnemers tienduizenden zonnepanelen en plaatsten die op hun daken. Onze burgers en bedrijven zijn initiatiefrijker dan ooit, als het om energie gaat. Geweldig inspirerend om te zien dat burgers hun eigen dak volleggen met panelen, zodra ingewikkelde formulieren achterwegeblijven. Nederland, dat in vergelijking met de landen om ons heen achterliep met zonnestroom, is dit jaar aan een inhaalslag begonnen. Geen ingewikkelde zonnesubsidie maar gewoon een aankoopkorting, die ten goede komt aan de duurzaamste Groningers.

Werkgelegenheid

De provincie steunt daarnaast groene energie van eigen bodem,

zoals Grunneger Power.Zonnepanelen op onze Groningse woningen,

boerderijen, scholen, kerken en kantoren leveren groene, Groninger

stroom van eigen dak en bieden duurzame en blijvende werkgelegenheid voor lokale

bedrijven. Geef mensen de middelen in handen om hun energievoorziening te verduurzamen, begin klein en zet de vergroening in op het niveau van

gemeenten en provincies. Organisch en bijna als vanzelf.

Piet de Vey Mestdagh

Gedeputeerde van provincie Groningen

Wijwillenzon.nl

Reageer op dit artikel