artikel

Zeewaarts, staatssecretaris Joop Atsma!

bouwbreed

De zwakke schakels aan de Noordzeekust worden stap voor stap aangepakt. Nu eens wordt er een dam in het duin gebouwd en wordt het duin zeewaarts uitgebreid dan weer wordt met extra zand geprobeerd het natuurlijk systeem een handje te helpen (de zandmotor). Voor het dorp Petten ligt een harde zeewering: een enorme berg stenen […]

De zwakke schakels aan de Noordzeekust worden stap voor stap aangepakt. Nu eens wordt er een dam in het duin gebouwd en wordt het duin zeewaarts uitgebreid dan weer wordt met extra zand geprobeerd het natuurlijk systeem een handje te helpen (de zandmotor). Voor het dorp Petten ligt een harde zeewering: een enorme berg stenen en dijkmateriaal afgedekt met asfalt. Je moet in een asfaltmachine geboren zijn om dat mooi te vinden. Zelfs inwoners van Petten die zwijmelen over de dijk hebben het over het uitzicht vanaf de dijk. Op een natte winderige dag in de herfst is het er desolaat. Wetenschappers, natuurbeschermers en ondernemers pleiten er dan ook voor om het aanpakken van de intussen riskante zeewering voor Petten te verbinden met het zandig maken van de dijk zelf. In feite gaat het om het verduinen van de dijk in combinatie met een zandmotor voor de kust. Intussen heeft het rijk extra geld uitgetrokken voor een innovatieve oplossing bij Petten. Niet de dijk wordt aangepakt, maar het zandig systeem voor de kust. Daarmee is de helft ‘binnen’. Maar hoe krijgen we die verschrikkelijke dijk zandig? De oplossing ligt voor het grijpen, maar bestuurlijke complexiteit (te veel betrokken overheden) gecombineerd met te weinig visie en durf staan in de weg. Binnenkort wordt het project aanbesteed. Het risico is dat de scope van het project zich beperkt tot de zee. En dat daardoor aanbieders niet gedwongen worden ook iets aan de dijk zelf te doen. Sterker nog als de scope ‘smal’ is dan mogen aanbieders niet eens wat aan de dijk doen. Er is politieke druk nodig om maximaal profijt te krijgen van de investering van 250 miljoen. Lees dit als een oproep, beste staatssecretaris, om u er tien minuten mee te bemoeien. En anders lever ik graag concept Kamervragen aan.

Adviseur Andersson Elffers Felix

Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel