artikel

Veilig met taal

bouwbreed Premium

De pen is machtiger dan het zwaard.’ Deze zin wordt vaak aangehaald om aan te geven wat de macht van taal kan zijn.

 Het mes of zoals u wilt zwaard snijdt echter aan twee kanten. Wat voor effecten heeft het als je niet goed kunt lezen en schrijven? In Nederland geldt dit voor 10 procent van de bevolking!

Naast het feit dat dit je werkplezier en de efficiency natuurlijk niet ten goede komt, brengt het ook risico’s met zich mee. In Nederland wordt in de bouwsector geprobeerd om laaggeletterdheid tegen te gaan. In de bouw heeft men cao-afspraken gemaakt waarin is opgenomen dat laaggeletterde werknemers recht hebben op taalcursussen gedurende werktijd. Een goed streven, maar men moet eerst nog durven toe te geven laaggeletterd te zijn en weten dat deze mogelijkheden er zijn. Dura Vermeer heeft bijvoorbeeld de Taalboxin het leven geroepen, waarbij door middel van theater op een lichtvoetige manier aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. Maar we moeten natuurlijk ook naar de kant van de zender. Zie deze werkvoorschriften als voorbeeld:

Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van laagspanningsinstallaties en -netten, alsmede bij

werkzaamheden in besloten ruimten zoals bedoeld in het Arbo Informatieblad AI-5 van de

Arbeidsinspectie, moeten de werkvoorschriften die zijn vastgelegd in NEN 3140 in acht worden

genomen.

Hallo, bent u daar nog? Ook al verbeter je de geletterdheid van je werknemers/doelgroep dan hoeft dit niet te betekenen dat je met dit taalgebruik verder kan gaan. Zelf maak ik me er ook wel eens schuldig aan door zinnen te schrijven alsof Barbapapa in het toetsenbord is gekropen. Een goede regel is, dat elke keer als je denkt ‘wat ik eigenlijk wil zeggen is…’, precies dat op te schrijven. Het niet moeilijker te maken omdat je bang bent dat het juridisch anders niet dichtgetimmerd is, dat het niet goed doordacht overkomt of omdat je eigenlijk ook niet weet wat je eigenlijk wilt zeggen. Transparantie begint bij de taal. Ik kom graag in contact met mensen die hier aandacht aan (willen) besteden. En dat was eigenlijk alles wat ik even wilde zeggen, dus.

Sjaak Schouteren

Voorziter de Nieuwbouw en marketing- en communicatieadviseur Cunningham Lindsey

sschouteren@cl-nl.com

Reageer op dit artikel