artikel

Van gebieden naar projecten

bouwbreed

Er zijn ideeën, initiatieven en plannen in overvloed, maar het ontbreekt aan financiële middelen om ze te realiseren. Bovendien zijn de drijvende krachten achter de plannen (lees: projectontwikkelaars, ontwikkelende corporaties, actieve beleggers, investerende gemeenten) vaak weg. De stagnatie wordt veroorzaakt door een gebrek aan geld en vertrouwen. Banken stellen geen krediet beschikbaar en initiatiefnemers en […]

Er zijn ideeën, initiatieven en plannen in overvloed, maar het ontbreekt aan financiële middelen om ze te realiseren. Bovendien zijn de drijvende krachten achter de plannen (lees: projectontwikkelaars, ontwikkelende corporaties, actieve beleggers, investerende gemeenten) vaak weg. De stagnatie wordt veroorzaakt door een gebrek aan geld en vertrouwen. Banken stellen geen krediet beschikbaar en initiatiefnemers en afnemers stellen beslissingen uit. De traditionele partijen uit de bouwkolom houden elkaar op deze wijze gevangen.

De situatie zal de komende jaren niet wezenlijk veranderen. Het beeld van de jaren tachtig van de vorige eeuw doemt op als perspectief. Toen werd een scherpe breuk in de marktontwikkeling vanaf 1979 gevolgd door jaren van stagnatie en pas herstel in de jaren negentig. De antwoorden waren forse overheidsbezuinigingen en meer ruimte voor marktwerking. De verwachtingen nu zijn dat de publieke investeringen langjarig onder druk staan en investeringen van semipublieke partijen als woningcorporaties en voormalige nutsbedrijven tamelijk onvoorspelbaar zullen zijn. Kleinschalige projecten zullen doorgaan, grote ontwikkelingen zullen stagneren. Dat beeld zal in de private sector niet veel anders zijn. Per saldo betekent dit dat er selectief nieuw zal worden gebouwd en dat het accent zal gaan liggen op voorzichtig ontwikkelend beheren. Kleine ingrepen in het bestaande zullen centraal staan. Kleinschalige nieuwe ontwikkelingen zullen heel specifiek en customerdrivenzijn. Weinig integraal en meeslepend, maar juist heel monofunctioneel en direct, als business to businessen business to consumer.Als er het komend decennium ontwikkeld wordt, dan zullen dat eerder projecten zijn dan gebieden. ‘Gebiedsontwikkeling’ wordt kralen krijgen. Zonder al te veel regie. Tegen de vage achtergrond van een deels (on)voorspelbaar decor. Met deels nieuwe spelers. Improvisatietoneel dus.

Adviseur Andersson Elffers Felix

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel