artikel

Tenzij….

bouwbreed Premium

Ik ben opgeleid in innovatieve contracten. Het woord bestek viel hooguit in mijn studentenhuis, nooit in de collegezaal. Vandaar waarschijnlijk dat ik in mijn opdrachten voor Rijkswaterstaat feilloos raad weet met het principe ‘markt, tenzij’. Tenminste dat dacht ik. Totdat ik, in één van mijn schaarse zelfkritische momenten, me realiseerde dat ik mezelf nog nooit […]

Ik ben opgeleid in innovatieve contracten. Het woord bestek viel hooguit in mijn studentenhuis, nooit in de collegezaal. Vandaar waarschijnlijk dat ik in mijn opdrachten voor Rijkswaterstaat feilloos raad weet met het principe ‘markt, tenzij’. Tenminste dat dacht ik. Totdat ik, in één van mijn schaarse zelfkritische momenten, me realiseerde dat ik mezelf nog nooit de vraag had gesteld; “markt, tenzij wat dan?” Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik bovendien mezelf waarschijnlijk een volledig, foutloos antwoord schuldig moest blijven. Dat terwijl ik in mijn columns altijd pretendeer met een frisse blik naar de bouwwereld te kijken en het ‘waarom’ altijd in het achterhoofd te houden in mijn redenaties: ook ik ben getuimeld in de valkuil genaamd dat-doen-we-nu-eenmaal-zo. Eenmaal bekomen van deze schokbarende overpeinzing, vond ik een haakje om toch uit deze kuil te klimmen. Het ‘tenzij’ is namelijk niet zo maar even bullets-gewijsop te sommen, getuige de lange beleidsstukken, handreikingen en kaders. Echter het gemak en de schijnbare ondoordachtheid waarmee ik het principe toepas, laat zien hoe sterk dit beleid is. Het beleid geeft meer richting dan een TomTom, in minder woorden dan een six-word-story.Bovendien laat de vergelijking tussen de vanzelfsprekendheid nu en de situatie amper tien jaar geleden zien hoe groot de omslag is die het ‘markt, tenzij’-principe al heeft bereikt. De kracht zit ‘m in de eenvoud; het “heb elkander lief” van de bijbel. Laten we daarom hier een voorbeeld aan nemen en boven elk beleidsstuk een dergelijke richtinggevende leus plaatsen. Hebben we het over vernieuwing in het onderwijs? Ontwikkeling, tenzij. Vernieuwingen in de huizenmarkt? Marktwerking, tenzij. De politieke ontwikkelingen in Europa? Samenwerking, tenzij. Maar ook voor niet-beleidsschrijvers biedt deze methode oplossingen. Zo had het protest van de reizigersorganisatie Rover een gewenster resultaat gehad als ze dat ene veelzeggende woordje hadden toegevoegd aan hun leus: “Wij willen kunnen plassen in de sprinter, ……”

Adviseur contractering en risicomanagement bij Twynstra Gudde

rre@tg.nl

Reageer op dit artikel