artikel

Initiatief komt uit de markt zelf

bouwbreed Premium

Vandaag is het Wereld Normalisatie Dag. Maar wat is normalisatie precies? Normen zijn wettelijke voorschriften, die moet je dus gratis kunnen raadplegen, vindt Pieter Plass, directeur van Knooble Online Bouwadministratie. Maar volgens Dirk Breedveld van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) berust deze stelling op een aantal misverstanden.

De stelling ‘normen moeten gratis zijn, want ze zijn verplicht’ is gebaseerd op een aantal misverstanden. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar normen, maar dat betekent niet dat ze verplicht zijn. Er wordt naar normen verwezen omdat de methoden die in normen staan voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen die het Bouwbesluit stelt. Volg je de norm dan kun je er van uitgaan dat je aan de minimale eisen voldoet. Maar kun je op een andere manier voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit of wellicht nog beter, dan is dat natuurlijk ook prima.

Een ander misverstand is dat het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) de normen zelf maakt. Hier verdient het normalisatieproces een korte uitleg waarin de rol van NEN duidelijk wordt. Normen worden namelijk door en voor de markt gemaakt. Een succesvolle manier van zelfregulering. Normen zijn geen wetten, maar niets meer of minder dan afspraken, praktische richtlijnen die belanghebbende partijen vrijwillig met elkaar maken. Hierdoor draagt normalisatie bij aan een kleinere overheid. NEN zorgt ervoor dat alle partijen geïnformeerd zijn als er een nieuwe norm wordt gemaakt of herzien gaat worden en nodigt alle partijen uit om aan tafel te komen zitten. Het initiatief om afspraken te maken, komt vanuit de markt zelf. Vervolgens maken de belanghebbende partijen – en dit kunnen onder meer leveranciers, afnemers, producenten, consumentenvertegenwoordigers en ook de overheid zijn – op basis van consensus afspraken die worden vastgelegd in een NEN-norm. NEN zorgt er ook voor dat Nederlandse belangen op europees (EN-normen) en internationaal (ISO-normen) niveau via commissies worden behartigd.

NEN heeft dus uitsluitend een faciliterende en adviserende rol. NEN heeft geen eigen belangen die worden nagestreefd of een winstoogmerk. Maar het werk dat NEN verricht, moet wel qua kosten worden gedekt. Hierbij is er sprake van een evenredige verdeling van kosten tussen normontwikkelaars en normgebruikers. Om die reden wordt voor de aanschaf van normen een vergoeding gevraagd. En is dat nu zo gek? Een architect maakt zijn tekeningen toch ook niet gratis? Voor een huis moeten de stenen toch ook worden betaald?

En wat vaak vergeten wordt; met normen hoef je niet het wiel zelf uit te vinden, het zijn tools om slimmer te werken. Zo vergemakkelijken ze handelsverkeer, stimuleren innovatie én is het aannemelijk dat je aan de wettelijke eisen voor onder andere veiligheid en energiezuinigheid voldoet.

Dirk Breedveld, Business manager bij NEN Bouw

Reageer op dit artikel