artikel

Green Deal

bouwbreed

De Green Deal, Duurzaamheidagenda, Energienota 2011, bedrijfslevenbrief en SDE+regeling (Stimulering Duurzame Energie) hebben allemaal gemeen dat ze zijn opgezet binnen het kader van de huidige wet- en regelgeving, begroting en het principe van een kostenefficiënte uitrol van nieuwe technologieën.

Binnen dit kader leidt de Green Deal ertoe dat duurzame initiatieven sneller en beter tot stand komen. Maar meer offensieve maatregelen zijn nodig om een verschil te maken. Zo komt windenergie onder de huidige regelgeving onvoldoende van de grond terwijl Nederland hier sterk op inzet. In de Green Deal wil het kabinet nu stukken land die langdurig niet gebruikt worden omvormen tot ‘tijdelijke windlocaties’. Maar investeringen in windparken hebben een horizon van 15 tot 20 jaar waardoor je in de praktijk niet van tijdelijkheid kunt spreken. Beter is het om te komen tot een permanente ‘virtuele regelvrije zone voor duurzame projecten’. In de regelvrije zone wordt ondernemers die de energietransitie mogelijk maken een omgeving geboden waarbinnen zij hun groene ambities kunnen realiseren. De omgeving kent een minimale regelgeving, snelle besluitvorming door overheidsorganen en faciliteiten die het risicorendementprofiel van de groene business case concurrerend maken met conventionele energiebronnen. In de Green Deal onderkent het kabinet de potentie hiervan via de creatie van experimenteergebieden. Maar de milieuproblematiek heeft meer nodig dan een paar experimenten. De Green Deal is absoluut van belang maar een volgend kabinet zal ook de uitgangspunten van het spel moeten veranderen, wil zij werk maken van duurzaamheid.

Econoom ING Economisch Bureau

Reageer op dit artikel