artikel

Flexibiliteit cruciaal voor waterbouw

bouwbreed

Ingrijpende ontwerpwijzigingen als bij de zeewering van Maasvlakte 2 was nooit mogelijk geweest zonder een meedenkende opdrachtgever en afspraken over ‘partnering’. Zo’n houding is noodzakelijk wil de waterbouw zijn ambities als topsector waarmaken, viel te beluisteren op de Waterbouwdag.

Manager uitvoering Dirk Hamer van Puma sprak gisteren in Breda de Nederlandse waterbouwwereld bij over de wederwaardigheden van de aanleg van Maasvlakte 2. De bouw van de harde zeewering is ruim over de helft. De speciaal ontwikkelde kraan Blockbuster die de oude betonblokken heel nauwkeurig in een nieuwe configuratie legt, is vermoedelijk eind januari klaar met zijn werk. Komende zomer gaat het sluitgat dicht.

Hamer had nog niet eerder meegemaakt dat na de gunning een ontwerp zo ingrijpend op de schop ging als bij deze zeewering. De 1300 meter lange overgangsconstructie tussen de harde en zachte zeewering uit het oorspronkelijk ontwerp, verdween na optimalisatie. De nieuwe oplossing pakte veel goedkoper en opdrachtgever en aannemer deelden de voordelen. Cruciaal in die exercitie waren de tests in onder andere de deltagoot van Deltares. “Er zijn in de hele wereld eigenlijk maar vijf vergelijkbare opstellingen, waarvan er maar één echt kan tippen aan het voormalige waterloopkundig laboratorium”, aldus Hamer. “Met andere woorden: zonder Deltagoot geen slimme zeewering voor Maasvlakte 2 en zonder zo’n project geen export van Nederlandse waterbouwkundige kennis.”

Sterk

Daarmee sloot hij aan bij het pleidooi van Koos van Oord eerder op de dag. De voorzitter van de topsector Water benadrukte nogmaals het belang van een sterke thuismarkt voor de ontwikkeling van een sector. Daar hoort een goede onderzoeks-infrastructuur bij, inclusief waterloopkundig laboratorium. Én tot de verbeelding sprekende projecten.

“Een icoonproject is dus niet die zotte Nederlandse berg”, kon dagvoorzitter Han Vrijling niet nalaten te benadrukken. De hoogleraar Waterbouw uit Delft ziet niets in dat plan dat tot zijn verbazing steeds meer ingenieursbureaus serieus lijken te nemen. “Je hoeft geen financieel genie te zijn om vast te stellen dat dat nooit uitkan.”

Volgens Vrijling is er behoefte aan een alternatief voor de wat sleets geraakte term innovatie, want harde baten zijn essentieel voor het slagen van een plan. “Nieuw is niet voldoende. Het gaat erom dat je iets maakt waar een klant iets aan heeft.” Dat leert wat hem betreft de teleurstellend afgelopen prijsvraag over versterking van de Afsluitdijk. Een traditionele versterking won, omdat de baten van alle revolutionaire alternatieven te onzeker waren en er domweg weinig geld is.

Reageer op dit artikel