artikel

Draagvlak IJmeerlijn vraagt om ‘anti-guerrilla’

bouwbreed

Vorige week dinsdag publiceerde Het Parooleen stuk van tegenstanders van de IJmeerlijn. In hun ogen is de beoogde nieuwe metrolijn een ‘ramp’. Waarom dat zo is, werd niet aangetoond. Een aantal ‘feiten’ was zelfs onjuist. Twee dagen later presenteerde Almere Bereikbaareen goed uitgewerkt alternatief. Volgens deze stichting moet de lijn niet dóór het IJmeer, maar […]

Vorige week dinsdag publiceerde Het Parooleen stuk van tegenstanders van de IJmeerlijn. In hun ogen is de beoogde nieuwe metrolijn een ‘ramp’. Waarom dat zo is, werd niet aangetoond. Een aantal ‘feiten’ was zelfs onjuist. Twee dagen later presenteerde Almere Bereikbaareen goed uitgewerkt alternatief. Volgens deze stichting moet de lijn niet dóór het IJmeer, maar erlangs. De kosten kunnen daardoor van ruim 2 miljard naar slechts 400 miljoen. Hoe dat is berekend, is onduidelijk. En dat de wijk IJburg niet wordt ontsloten – een essentiële randvoorwaarde voor de echte lijn – lijkt niet te deren. Dat deed het de media ook niet. Die kopten deze week massaal “IJmeerlijn kan veel goedkoper”. Natuurlijk, een auto zonder motor is ook goedkoper dan eentje mét, maar het rijdt ook een stuk lastiger. Gevalletje appels en peren dus.

Toch maakt juist die ongenuanceerdheid actiegroepen publicitair succesvol. Ze zetten slim in op hoofdzaken: behoud van natuur, voorkomen van geldverkwisting – standpunten die iedereen snapt en die garant staan voor veel media-aandacht. Dat compenseert vervolgens de beperkte middelen die ze in vergelijking met de voorstanders, vaak overheden, hebben.

De grote vraag is nu: wat doen die voorstanders, in dit geval Werkmaatschappij Amsterdam-Almere? Vanuit hun perspectief is niets doen geen optie. Om in krijgstermen te spreken: ze moeten voorkomen dat de nu nog relatief kleine verzetsgroepen brede steun onder de bevolking krijgen – een voorwaarde voor een succesvolle guerrilla. Ook de voorstanders hebben die steun nodig. Zónder kan een plan politiek eenvoudig sneuvelen of groeit het wantrouwen tegen de overheid als tóch tot aanleg wordt besloten. Zorg voor een goed eigen verhaal, maar ontzenuw ook de onjuiste beweringen van de tegenpartij. Doe dat snel en met gevoel. En wees niet bang om soms een verbale tik uit te delen. Want wie een guerrilla effectief wil bestrijden, moet zelf ook een béétje een straatvechter durven zijn.

Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap

Amsterdam

Reageer op dit artikel