artikel

Constructieve staat van kunstwerk snel te meten

bouwbreed Premium

Arcadis heeft een methode ontwikkeld waarmee beheerders van infrastructuur snel de constructieve staat van betonnen kunstwerken kunnen vaststellen. Met het systeem kan fors worden bespaard op reken- en herstelwerk aan bruggen, viaducten en tunnels.

De methode CRIAM (Constructie Risico Indexering Afwegingsmodel) is het resultaat van een samenwerking met Rijkswaterstaat en inmiddels op een groot aantal kunstwerken uitgetest. Volgens projectleider Paul Copier van Arcadis hebben de proeven aangetoond dat het zogeheten afwegingsmodel betrouwbare en bruikbare analyses maakt en dat de methode nu verder ontwikkeld kan worden.

MetCRIAM worden archiefgegevens van kunstwerken, zoals de ontwerpuitgangspunten, gecombineerd met inspectiegegevens, data over het huidige gebruik van het kunstwerk en geconstateerde schadebeelden. Dat kunnen scheuren zijn of chlorideschade. Ook kan veranderd gebruik een rol spelen, bijvoorbeeld door de aanleg van spitsstroken. De afwegingsmethode geeft vervolgens op een scoretabel aan of direct ingrijpen noodzakelijk is of dat het kunstwerk nog veilig kan worden gebruikt.

Arcadis hanteert hierbij de verkeerslichtmethode: groen is veilig, er is geen urgentie om direct maatregelen te nemen. Bij oranje is vaak nader onderzoek nodig en rood geeft aan dat direct ingrijpen is vereist. Bij oranje en rood zal altijd de constructeur om een eindoordeel worden gevraagd. Op deze manier wordt om de zes jaar een afweging gemaakt.

Besparingen

Copier is van mening dat de methode opdrachtgevers in staat stelt slimmer om te gaan met beschikbare budgetten: “Ik denk dat we zo uiteindelijk miljoenen euro’s aan belastinggeld besparen. Bij schades werd voorheen al snel geroepen dat een kunstwerk moest worden herberekend, maar zo’n herberekening kost al gauw 10.000 euro.”

In eerste instantie is het afwegingsmodel CRIAM ontwikkeld voor de beoordeling van betonnen kunstwerken. Onderzocht wordt of de methode ook ingezet kan worden ter beoordeling van stalen objecten.

De partners Arcadis en Rijkswaterstaat dingen met CRIAM mee naar De Vernufteling 2011, een prijs voor innovaties in de ingenieursbranche. CRIAM is ontwikkeld in samenwerking met Multiconsult en Adviesburo BEJAN.

Reageer op dit artikel