artikel

Commentaar

bouwbreed

commentaar / Verspilling Minister Donner is akkoord gegaan met een onderzoek naar de kosten van nieuwbouwwoningen. Daar hadden enkele Kamerleden naar gevraagd, omdat zij het vreemd vonden dat in acht jaar tijd de prijs van een gemiddelde woning ongeveer een ton is gestegen. PvdA en D66 vermoeden een kunstmatige prijsopdrijving.Echte deskundigen als emeritus hoogleraar Hugo […]

commentaar / Verspilling

Minister Donner is akkoord gegaan met een onderzoek naar de kosten van nieuwbouwwoningen. Daar hadden enkele Kamerleden naar gevraagd, omdat zij het vreemd vonden dat in acht jaar tijd de prijs van een gemiddelde woning ongeveer een ton is gestegen. PvdA en D66 vermoeden een kunstmatige prijsopdrijving.Echte deskundigen als emeritus hoogleraar Hugo Priemus en Bouwend Nederland vinden een dergelijk onderzoek niet direct noodzakelijk. Dat is ook logisch, omdat er niet eens echt speurwerk voor nodig is om relevante cijfers te vinden.Zo is op basis van onder meer CBS-cijfers en berekeningen van het Delftse onderzoeksbureau OTB bekend dat sinds 1997 de marktprijzen van koopwoningen 97 procent zijn gestegen, de grondkosten 265 procent en de bouwkosten 25 procent. Tel daarbij de extra kwaliteit op en nieuwe eisen van de overheid en de enorme stijging van de prijzen van koopwoningen is verklaard.Wordt gekeken vanaf 2008 tot heden, dan blijken de marktprijzen met 8 procent te zijn gedaald, de grondkosten met 1 procent en de bouwkosten met 12 procent. Nog wat cijfers: momenteel maken de grondkosten zo’n 35 procent uit van de stichtingskosten van een nieuwbouwwoning, de bouwkosten 47 procent.Het kernprobleem van de woningnieuwbouw is dan ook de verstoorde relatie tussen kosten en marktwaarde. Die discrepantie is dankzij de verlaging van de overdrachtsbelasting alleen maar groter geworden. Daardoor wordt nieuwbouw relatief duurder dan bestaande bouw. Dat zet weer druk op de prijzen en dus op de marges van de bouwers, tenzij ook de grondprijzen navenant dalen. Dat is tot nu toe niet het geval.Het valt op zich te prijzen dat Kamer en minister kennelijk begaan zijn met het lot van de woningmarkt en het naadje van de kous willen weten. Gezien het feit dat alles wat zij willen weten al bekend is, doen zij er echter beter aan af te zien van deze verspilling van tijd en geld.In plaats daarvan kunnen zij hun inspanningen beter richten op maatregelen die de woningmarkt echt helpen. De kans daarop is helaas gering. Donner zit op de lijn dat er niets nodig is bovenop wat nu al gebeurt en niet werkt. Het minste dat hij wel kan doen is gemeenten oproepen sneller af te boeken op hun gronden. Dat scheelt later in de prijs.

Reageer op dit artikel