artikel

Bouwlogistiek 3.0

bouwbreed

Verkeershinder door bouwverkeer is flink te verminderen door vervoerstromen te optimaliseren. Gezamenlijk bevoorraden is niet alleen efficiënter, het is ook een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft veel voordelen voor de bouwbedrijven zelf.

Om de leefbaarheid van de stad op termijn te vergroten, kampen nogal wat stadsbewoners nu al met rommel en herrie voor hun deur. Veel bouwplaatsen hebben namelijk veel weg van een mierennest: een schijnbaar ongecoördineerd komen en gaan van mensen en materialen, van busjes en vrachtwagens. Al die vervoersstromen veroorzaken hinder in de omgeving. Opstoppingen in de binnenstad, vrachtverkeer in buitenwijken. Op dit moment gaat het niet zo best in de bouw en valt de overlast wel mee. Maar wat als de komende jaren weer veel projecten en renovatieplannen van start gaan? Met het aanzwellen van de economie en daaraan gerelateerde bouwactiviteit, neemt waarschijnlijk ook de verkeershinder weer toe. Daar is volgens veel grote spelers in de bouw heel wat aan te doen. Zo willen opdrachtgevers, ingenieursbureaus en bouwondernemers samen de logistieke processen rond grote bouwprojecten verbeteren. In dat verband spreken ze zelfs over bouwlogistiek 3.0: het optimaliseren van de vervoersstromen van meerdere grote projecten tegelijk. Werkt ProRail in de buurt van Amsterdam aan het spoor en vernieuwt Rijkswaterstaat in dezelfde regio een stuk snelweg, dan stemmen alle betrokken partijen de goederenstromen op elkaar af. Distributiecentra en laad- en losplaatsen kun je delen, waardoor de belasting voor de omgeving vermindert. Dat is niet alleen een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gezamenlijk bevoorraden is ook een stuk efficiënter en goedkoper. Niet alleen tússen maar ook bínnen grote projecten valt het een en ander te verbeteren. Ontwerpers en werkvoorbereiders hoeven bijvoorbeeld niet dagelijks op de bouwplaats aanwezig te zijn. Werken en overleggen op afstand – het zogeheten Nieuwe Werken – scheelt veel vervoersbewegingen. Processen anders inrichten heeft hetzelfde effect: wie geprefabriceerde bouwelementen gebruikt, hoeft geen losse vrachten beton, staal en hout aan te voeren. Echt grote veranderingen komen pas op gang als niet alleen de bouwers maar ook de leveranciers de handen ineenslaan, over de projecten heen. Dan stopt er, net als bij de supermarkt, op de bouwplaats één vrachtwagen met alle bouwbenodigdheden voor de komende dag. Just in time, maatschappelijk verantwoord, efficiënt en goed voor een sterke bouwsector.

Managing director Built Environment TNO

www.tno.nl

Reageer op dit artikel