artikel

Wetenschap Verticaal groen verbetert milieu

bouwbreed Premium

Het vergroenen van daken en gevels zou een van de meest innovatieve en snelst groeiende takken van sport zijn voor een duurzame gebouwde omgeving.

Groene daken zijn al redelijk ingeburgerd maar groene gevels een stuk minder, dat wil zeggen verticaal groen. Bij verticaal groen zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden: groene gevels en ‘levende’ gevels, zogenaamde living wall-systemen. Bij groene gevels gaat het om gevels die bijvoorbeeld begroeid zijn met klimplanten die in de bodem wortelen en langs de gevel omhoog klimmen of langs een hulpconstructie voor de gevel zoals spandraden. Bij levende gevels gaat het om gevelsystemen waarin planten wortelen in de gevel zelf. Daarbij blijkt met name het geven van water en voedingsstoffen een uitdaging waar de technologie nog verder moet worden ontwikkeld. Desondanks hebben groene gevels veel multifunctionele voordelen. Ze dragen sowieso bij aan de verbetering van het milieu in stedelijke gebieden. In de eerste plaats betreft dat de vermindering van de luchtverontreiniging, maar ook de toename van biodiversiteit binnen steden, variatie van architectuur en sociale aspecten. Een voordelige eigenschap van groene gevels is bijvoorbeeld het vasthouden van fijne stofdeeltjes op het bladoppervlak van planten. Daarmee leveren groene gevels direct een positief effect op de luchtkwaliteit en dus op de volksgezondheid met name in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Ook het thermische gedrag van gebouwen en het comfort van het binnenklimaat gaan er op vooruit. Dat heeft onder andere te maken met de verminderde windsnelheid langs gevels waarop planten groeien. Per saldo levert verticaal groen een verbetering van de algehele milieubelasting in stedelijke gebieden. Het blijkt ook veel meer voordelen en mogelijkheden te bieden voor stedenbouwkundige en fysische eigenschappen van gebouwen dan tot voor kort aangenomen. Daarbij opgeteld de positieve effecten van beplanting op het uiterlijk en de sfeer, is verticaal groen een opsteker voor duurzame ontwikkeling in binnensteden.

Onderzoeker TU Delft

Bespreking van proefschrift: The green building envelope: vertical greening door Marc Ottelé

Onderzoeker en promovendus aan de TU Delft

Reageer op dit artikel