artikel

Waarde creëren via sociale media

bouwbreed

De gebruikelijke manier van werken, aanbodgedreven en volgens vaste bouwprincipes, schiet tekort in het onderkennen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en in het stimuleren van vernieuwing. De bouw moet zich ontwikkelen naar een waardenetwerk, vindt Menno Lammers.

Honderd jaar geleden publiceerde de Amerikaanse ingenieur Frederick Taylor (1856 –1915) ‘The Principles of Scientific Management’ (1911). Hij legde de basis voor concepten als standaardisatie en ‘meten is weten’. Taylor adviseerde om organisaties als fabrieken in te richten waarbij medewerkers moeten worden begeleid. Wij danken aan deze industriële bedrijfsprincipes weliswaar grotendeels welvaart en efficiency, maar het is al lang geen effectief systeem meer. Organisaties zitten vast aan functies, wetten, regels en procedures uit de vorige eeuw.

Dominant

De industriële ordening is nog steeds dominant aanwezig in de bouwsector, zoals de productiestructuren, hiërarchisch leiderschap en handelen vanuit de waardeketen-gedachte. Tijd, middelen en mensen worden in de waardeketen door en tussen organisaties geperst met maar een doelstelling: iemand betaalt meer voor de dienst of het product dan de uiteindelijke kostprijs. Daarnaast worden leveringsvoorwaarden / risico’s ook doorgeschoven in de waardeketen en uiteindelijk kan de consument slikken of stikken. De waardeketen is een winstketen met winnaars en verliezers. De werkelijkheid zoals wij die nu kennen is een ‘oude systeemwereld’. Deze systeemwereld loopt niet alleen op haar laatste benen, maar wordt ook door ‘de gevestigde orde’ nodeloos gerekt. Gelukkig groeit het bewustzijn dat het huidige knarsende tijdsgewricht geen gewone economische situatie is.

De bouwsector heeft een nieuwe houding nodig, qua structuur, leiderschapsstijl en manier van handelen. Hierdoor kunnen we ons los maken van het industriële tijdperk en aansluiting te vinden bij en onderdeel worden van de maatschappij. De snelle ontwikkelingen – met name op het gebied internet/social media – zorgen voor grotere en snellere verbondenheid waardoor de collega, de gebruiker en de klant meer invloed heeft. Door deze verbondenheid kan iedereen meepraten en ontstaat er ruimte voor vernieuwing, creativiteit en participatie. Hierdoor zijn de bureaucratie, top-down sturing en het denken in waardeketens op hun retour.

In het waardenetwerk zijn processen geïntegreerd, op elkaar afgestemd en worden ondersteund door de nieuwste technologie. Door waardenetwerken – met wederzijdse afhankelijkheid en respect voor elkaars vakmanschap – te organiseren kunnen we de kansen van een verbonden wereld optimaler benutten. Belangrijk is dat het waardenetwerk gedeelde uitgangspunten heeft en gezamenlijk een creatiepad in een context van collectieve verantwoordelijkheid wil ontdekken en ontwikkelen. Willen we de klant echt centraal stellen, dan zullen we ook de klant moeten omarmen en sociale innovatie moeten waarborgen. Een transparante en open structuur is noodzakelijk om opgedane collectieve kennis vast te leggen en te ontsluiten. Sociale innovatie begint met de pijlers (missie, visie en strategie) van de organisatie die garant moeten staan voor een sociale, innovatievriendelijke omgeving.

Nieuwe wereld

Verbinding tussen de oude wereld van het financiële kapitaal en de nieuwe wereld van sociale kapitaal moet gaan plaatsvinden, dit kan op het moment dat het handelen vanuit de waardeketen verschuift naar het waardenetwerk. Deze waardecreatie kan ondersteund worden door collaboration tools, zoals: LinkedIn, Sharepoint en Yammer. Organisaties zoals Kickstarter, Lego, Zappos, Seats2meet, Myfootballclub en de 1%CLUB denken in waardenetwerken en zijn succesvol. Door deze andere manier van denken en handelen zijn organisaties flexibel en ondernemend en kunnen zij inspringen op de continu veranderende vraag in de maatschappij.

Afscheid nemen van woorden en uitspraken als: ‘opdrachtgever/opdrachtnemer; U vraagt, wij draaien; kennis is macht en wie betaalt bepaalt’ is uitdagend. Maar door te denken en te handelen in waardenetwerken ontstaat een overvloed aan kansen. Laten we samen bouwen aan een slimme, verbonden en duurzame maatschappij.

Procesmanager bij Vernieuwing Bouw

Waardenetwerk: wanneer mensen – als individuen en/of namens organisaties – als ontwerper, maker of consument, samen waarde creëren, permanent of incidenteel, daarbij gebruikmakend van rationele sociale netwerken, de beschikbare kennis op het internet, sociale media platformen en zogenaamde collaboration tools.

Bron: Hoff, R. van der, 2011, ‘Society 3.0’, p. 325

Reageer op dit artikel