artikel

Vizier op bouw en verzekeraar

bouwbreed Premium

Het is van belang dat bouwers en verzekeraars geregeld bij elkaar komen, vindt Sjaak Schouteren. In dbfm(o)-projecten wordt al samengewerkt, maar van een stabiel huwelijk is nog geen sprake.

Als voorzitter van De NieuwBouw en oprichter van Young InSurance kom ik geregeld in contact met zowel ‘bouwers’ als ‘verzekeraars’.

Het valt mij elk keer weer op hoezeer de twee branches op elkaar lijken. Ze zijn beide technocratisch ingericht, hebben te kampen met imagoproblemen dan wel een gebrek aan imago en ook de moeilijkheid om jongeren aan te trekken en te behouden is bij beiden tot het frustrerende toe bekend.

Minder risico’s

Daarnaast hebben ze elkaar natuurlijk ook hard nodig. Want zonder verzekeringen kan er niets worden gebouwd en als er niets wordt gebouwd, zijn er een hoop minder risico’s die verzekerd dienen te worden.

Je zou dus verwachten dat vertegenwoordigers van beide kampen geregeld met elkaar om de tafel zitten. Dat valt vies tegen. Als twee verlegen pubers kijken ze wellicht wel naar elkaar maar echt contact wordt er niet gemaakt. Gelukkig zijn de matchmakers van De NieuwBouw en Young InSurance er altijd nog om mensen aan elkaar te koppelen. Wij willen dan ook op korte termijn met partijen om de tafel gaan zitten. Om koudwatervrees tegen te gaan, proberen we dit met een onderwerp waar al wat contact over is geweest, namelijk dbfm(o) -projecten. Hierin wordt al met elkaar samengewerkt, maar een stabiel huwelijk lijkt het vooralsnog niet.

Wanneer ik de bouwers hoor dan zijn er (na gunning) financiële voordelen. Zoals een betere kostenbeheersing en efficiëntie, de kwaliteit van het bouwproces wordt verbeterd doordat de projectrisico’s liggen bij die partij die deze risico’s het best kan beheersen.

Een ander voordeel is dat vanaf de gunning de kosten van ontwerp tot en met onderhoud inzichtelijk zijn. Vooraf zijn alle kosten en risico’s beoordeeld en verdeeld tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Een besparing en ook niet onbelangrijk een meer duurzame manier van bouwen kan ontstaan door een goede afstemming tussen ontwerp, bouw en onderhoud.

So far so good, zou je denken.

De verzekeraars die ik hoor geven echter aan dat de wittebroodsweken snel voorbij zijn wanneer de risico’s zodanig toenemen dat het werk (door premiestijging en marktontwikkelingen) onverzekerbaar wordt. Niet alle verzekeringen zijn voor de looptijd van een dbfm(o)-contract door de opdrachtnemer af te sluiten tegen vastgestelde condities.

Zie hier een huwelijk dat gaat stranden wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt over wat de verwachtingen zijn.

Heerlijk hoor als thuis alles voor me wordt gedaan, wasje, strijkje, eten staat klaar. De kids worden helemaal ‘bedklaar’ afgeleverd en ik hoef alleen het flesje wijn te openen. Echter zo blijkt uit onze discussies, daar heeft mijn geliefde niet voor getekend.

Of het nu gaat om dbfm(o) contracten of een huwelijk. Het meest cruciaal is de insteek van de partijen en de onderlinge communicatie. Men moet zich bewust zijn van elkaars rol, verantwoordelijkheden en risico’s. Het is bijna onmogelijk om alle mogelijke risico’s contractueel vast te leggen. De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in alle redelijkheid en billijkheid met elkaar moeten en willen samenwerken. Vooral met het oog op de beoordeling en verdeling van de risico’s tijdens de bouwfase en de nog veel langer durende beheer- en exploitatiefase Gedragen visie

Juist omdat ook de verzekeringen en dus de verzekeraars hierbij een niet te onderschatten rol spelen is het van belang dat verzekeraars, bouwers en ook de overheden bij elkaar komen om meer van elkaar te leren en zo tot een gedragen visie te komen hoe om te gaan met de risico’s in het dbfm(o) contract.

Ervaringen van de uitvoerende partijen zijn zeer waardevol om deze veelbelovende contractsvorm tot ontwikkeling te brengen. Daarom gaan De NieuwBouw en Young InSurance de partijen bij elkaar brengen. Waarbij we in een plenaire discussie elkaars visie kunnen delen. Wellicht ontstaat dan op termijn het gevoel van een liefdeshuwelijk en niet zoals nu een liefdeloos ‘moetje’.

Wilt u meepraten, aarzel niet en neem contact met ons op. Dan wordt u zeker uitgenodigd voor het aansnijden van de bruidstaart!

 

Sjaak Schouteren

Voorzitter De NieuwBouw

Oprichter Young InSurance

www.denieuwbouw.nl

Reageer op dit artikel