artikel

Tien daktechnieken onder de loep in Energie Proeftuin

bouwbreed

De Duurzame Energie Proeftuin op het dak van de Hogeschool Utrecht moet een schat aan nieuwe informatie opleveren over opwekking van duurzame energie met behulp van innovatieve technieken. De prestaties van een groot aantal systemen worden hier de komende tijd gemeten en vergeleken. De proeftuin wordt volgende week vrijdag officieel in gebruik genomen.

De Hogeschool werkt in het project samen met de provincie Utrecht en de Universiteit van Utrecht. De proeftuin is één van de in totaal vijf daken die zijn aangelegd in het kader van het Duurzame Dakenplan van de provincie. Leveranciers en producenten hebben hun producten op het dak geïnstalleerd. Verder zijn bij het energieproject diverse kennisinstellingen betrokken. De Hogeschool zet de proeftuin in voor toegepast onderzoek en onderwijsdoeleinden.

Op het schoolgebouw staan zonelektrische systemen die elektriciteit opwekken en zonthermische systemen die warm water genereren uit zonne-energie. Eén van de onderzoeksvragen is hoeveel elektriciteit en warmte met deze technieken precies wordt opgewekt in een jaar. Ook willen de onderzoekers weten wat de rendementen zijn van de verschillende technieken en hoe de besparing zich verhoudt tot de investeringskosten. Bij de verschillende soorten zonnepanelen meten de onderzoekers met dataloggers hoeveel kilowattuur of gigajoule per jaar wordt opgewekt.

De proeftuin heeft een omvang van 500 vierkante meter en herbergt tien verschillende daktechnieken om energie op te wekken. De school levert de opgewekte energie waar mogelijk terug aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt als warm tapwater en voor verwarming.

De initiatiefnemers hopen dat nieuwe partijen kunnen worden aangetrokken die in de proeftuin willen investeren. Verder is het de bedoeling de proeftuin toegankelijk te maken voor meer partijen en in te zetten voor onderzoek.

Reageer op dit artikel