artikel

Pak afvalstroom aan bij de bron

bouwbreed

Voor bestaande bouw moet je bij sloop het afval zo goed mogelijk scheiden. Voor nieuwbouw geldt: zet gebouwen neer die zo lang mogelijk blijven staan. Voorkomen is beter dan genezen, luidt het devies van Cindy Vissering.

Voor een presentatie bestemd voor kleinere aannemers en zzp-ers in de bouw over verantwoord verbouwen heb ik laatst in begrijpelijke cijfers omgezet hoeveel afval er nu nog steeds in Nederland gestort of verbrand wordt. De totale afvalproductie was in 2009 63 miljard kubieke meter. Een heel groot gedeelte wordt al gerecycled en hergebruikt. Blijft er nog 12 miljard kubieke meter over voor de verbranding en stort. Ach denk je dan, dat doen we dan toch al heel erg goed. Ja en nee. We zijn al zeer goed bezig, maar het is nog niet genoeg. Bedenk maar eens hoeveel 12 miljard kubieke meter is. Geen gevoel bij? Nou, stel je een voetbalveld voor vol afzetcontainers van 6 kubieke meter. Er passen er duizend op één veld. Vervolgens leggen we in Nederland twee miljoen van deze voetbalvelden zij aan zij. Dat komt neer op een oppervlak van iets meer dan een derde van ons land. Al deze containers gevuld met afval gaat nog jaarlijks naar de stort of verbrandingsoven. Tja, dat is toch wel even iets anders.

RecyclagestroomWat kunnen we dan in de bouw doen om die afvalstroom te beperken? Voor de bestaande bouw valt er bij (gedeeltelijke) sloop niet veel anders te doen dan het afval zo goed mogelijk te scheiden, zodat deze in de juiste recyclagestroom terecht kan komen. Bouwen we (een gedeelte) nieuw, dan kunnen we vooraf met toekomstige sloop rekening houden en de materialen zo met elkaar verbinden dat ze later weer te scheiden zijn. Dit betekent geen verkleven of vastschuimen van verschillende materialen op elkaar. Hiervoor is een goede, doordachte detaillering nodig en een zorgvuldige uitvoering. Om aan te geven wat de meest actuele stand van zaken is op dat gebied, zijn voor het SBR Duurzaamheidscongres een aantal vooraanstaande sprekers gevraagd hier dieper op in te gaan.

Ook de ladder van Lansink geeft aan dat voorkomen beter is dan genezen en preventie staat dan ook op de hoogste trede: het beperken van de afvalstroom zoveel mogelijk aan de bron aanpakken. Voor de bouw betekent dit: gebouwen neerzetten die zo lang mogelijk, zonder aanpassingen kunnen blijven staan. Dat vraagt iets van de investering voor gebouwen, de ontwerpkwaliteit van de architect en de kwaliteit van de toe te passen materialen. In een gebouw is de levensduur van bouwdelen verschillend. De constructie gaat veel langer mee dan bijvoorbeeld een interieur. En dan heb ik het niet over de ‘technische’ levensduur van het product dat toegepast wordt, maar over de wenselijke levensduur: de periode waarin de functie die het product vervult gevraagd wordt. Ter illustratie: een installatie die nog goed werkt, maar de eisen vanuit de omgeving zijn veranderd of de gevel die nog wel functioneert, maar de smaak is veranderd of er komt een andere bestemming in het gebouw dat weer andere eisen stelt aan gevel en installaties.

Investering

Moeten we dan elk gebouw zo flexibel ontwerpen dat er alle later te bedenken functies mogelijk zijn? Dit is een oplossing, die ook om een aardige investering vraagt. Deze investering is op sommige locaties te verantwoorden, op andere niet. De afweging blijft een inschatting van de toekomst. Sommige kantoorpanden die helemaal voorzien zijn van flexibele wanden veranderen nooit van indeling. Anderen waar een verandering van indeling niet eenvoudig kan, worden grootschalig gerenoveerd. Op het SBR Duurzaamheidscongres zullen ook hier een aantal sprekers hun mening over laten horen. Het blijft dus noodzakelijk om voor jezelf na te denken wat de gewenste periode van de verschillende bouwdelen in jouw specifieke project kunnen zijn. Om daar de product- en materiaalkeuze op af te stemmen. Dit zouden dan ook de uitgangspunten moeten zijn voor de invoer van duurzaamheids- en levensduurkostenberekeningen.

Projectmanager SBR

www.sbr.nl/duurzaamheidscongres

Reageer op dit artikel