artikel

Nutsbedrijf ondergrond(s)

bouwbreed

Het oprichten van lokale nutsbedrijven die als eigenaar van de ondergrond optreden ligt voor de hand nu bouwend Nederland steeds actiever in de ondergrond wordt. Ontwikkelaars, beleggers, bouwers en ‘providers’ (laten) boren naar warmte en koude om op die manier duurzaamheidsdoelstellingen van gebouwen te realiseren. Het goede nieuws is dat de bouwsector zo actief is, […]

Het oprichten van lokale nutsbedrijven die als eigenaar van de ondergrond optreden ligt voor de hand nu bouwend Nederland steeds actiever in de ondergrond wordt. Ontwikkelaars, beleggers, bouwers en ‘providers’ (laten) boren naar warmte en koude om op die manier duurzaamheidsdoelstellingen van gebouwen te realiseren. Het goede nieuws is dat de bouwsector zo actief is, het ‘slechte’ nieuws is dat natuurlijke hulpbronnen die publiek eigendom zijn nu redelijk willekeurig door particulieren worden geëxploiteerd. Met als bijkomend effect dat het steeds drukker wordt onder de grond en dat particuliere initiatiefnemers elkaar voor de voeten beginnen te lopen (interferentie noemen ze dat, zodat je meteen niet meer weet waar het over gaat). Grappig is dat de pioniers bezig zijn om de installatie te scheiden van het gebouw en het vervolgens te zoeken in onderlinge samenwerking. Veel simpeler is om lokale nutsbedrijven op te richten. Die treden op als eigenaar van de ondergrond. Organiseren per gebied (spelregels voor) warmte en koude opslag voor alle afnemers, stellen hoge eisen aan de installateurs en particuliere exploitanten van installaties en zien toe op beloften die aanbieders doen aan argeloze huurders en eigenaren van gebouwen. Want wie op google zoekt naar mislukte projecten valt van de ene in de andere verbazing. Het oprichten van lokale nutsbedrijven is tenslotte een enorme grappige actie. Gemeenten hebben net hun energiebedrijven (die draaien op CO2 producerende koleninstallaties) verkocht en nu gaan ze zelf weer duurzaam energie produceren.

Adviseur Andersson Elffers Felix

Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel