artikel

Meestertitel

bouwbreed

Hoewel ik er alle reden voor heb, zou ik het zelf niet kunnen bedenken: ‘Boeve Afbouw’. Prominent met een advertentie op de voorzijde van Cobouw; je moet maar durven. Nu zie je wel meer opvallende combinaties van vorm en inhoud, zoals ‘Dr. Brekebeen Orthopeed’, of ‘Jaap Kladder, voor al uw schilderwerken’, maar een cultuur zo […]

Hoewel ik er alle reden voor heb, zou ik het zelf niet kunnen bedenken: ‘Boeve Afbouw’. Prominent met een advertentie op de voorzijde van Cobouw; je moet maar durven. Nu zie je wel meer opvallende combinaties van vorm en inhoud, zoals ‘Dr. Brekebeen Orthopeed’, of ‘Jaap Kladder, voor al uw schilderwerken’, maar een cultuur zo treffend in relatie tot een nering brengen, verdient een prestigieuze onderscheiding op marketinggebied. Vorm en inhoud is ook een interessant gegeven binnen de discussie ‘Meestertitel’, die als het aan het ‘Hoofdbedrijfschap Ambachten’ ligt (opnieuw) ingevoerd mag worden. Ik ben er nu overheen, maar het heeft jaren geduurd voordat ik geen last meer had van een inferieur gevoel, omdat een aansprekende titel op mijn cv ontbrak. De ingeving naar dat verlangen werd gevormd in mijn jeugdjaren door een geleerde buurman, die wij eerbiedig ‘Doktor’ noemde. De wijze waarop hij zijn rimpels bewoog die als een luxaflex boven zijn ogen af en toe zijn briljante bovenkamer het zonlicht leek te geven, was voor mij een reden om met een oude ziekenfondsbril van mijn opa voor de spiegel ‘Doktortje’ te spelen. Op een subtiele wijze trok ik het voorhoofd op en kuchte dan eminent. Dat deze performance op anatomische problemen stuitte, was vooral te wijten aan het feit dat ik er en passantook een drankbuikje bij probeerde te creëren. Zowel pens alsmede fronsen zijn geen gezochte items meer en van titels heb ik afstand genomen omdat ze toch geen donder meer voorstellen. Een van de belangrijkste criteria van vakmanschap, is het vermogen om met liefde en trots kennis en kunde over te dragen aan jongeren. Binnen de bedrijfstak ‘Bouw en Infra’ menen ze dat dit niveau bereikt kan worden door vier cursusdagen te volgen die gegeven worden door trainers die zelf geen hamer kunnen vasthouden. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat de bedrijfstak de kwaliteit van de leeromgeving meent te kunnen beïnvloeden door hogere eisen te stellen aan de erkenningsregeling en het bedrog van de leermeestercursus heilig te verklaren. Het zou beter zijn meer aandacht te besteden aan de opleidingsbereidheid en het klimaat daarvan op de werkvloer.

Algemeen directeur Techniekhuys

info@bouw-educatie.nl

Reageer op dit artikel