artikel

Geïntegreerde zonnepanelenin opmars

bouwbreed Premium

Een groep bedrijven denkt binnen twee jaar zeker twee proefprojecten te kunnen uitvoeren met in gevel en dak geïntegreerde zonnepanelen. Het project SMart Chain, waarin ook kennisinstituten participeren, heeft als doel grootschalige toepassing ervan in de gebouwschil mogelijk te maken.

Binnen het project werken machinebouwers, producenten van zonnepanelen en projectontwikkelaars samen aan oplossingen. Volgens de deelnemende bedrijven is sprake van een kloof tussen de vraag uit de markt en wat fabrikanten momenteel kunnen leveren.

Om panelen te maken die geschikt zijn voor grootschalige toepassing in daken, gevels en overkappingen, is een geheel andere productiewijze nodig. Dan kan bijvoorbeeld niet meer worden volstaan met een standaardmaat, maar is flexibilisering in afmetingen een belangrijke voorwaarde. Daarnaast moeten hoge rendementen, functionele integratie in het gebouw en esthetiek waarde geven aan het paneel.

Met het SMart Chain-project (SM staat voor solar modules) willen de initiatiefnemers het belang en de positie van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de internationale markt versterken. Volgens de bedrijven is de markt in 2015 goed voor een omzet van 5,5 miljard euro.

“We hebben dit jaar met SMart Chain een vliegende start gemaakt, maar het is een complexe materie. Er zijn nog maar weinig echt goede oplossingen voorhanden”, zegt directeur Twan Smetsers van Chematronics in Eindhoven, een van de deelnemende bedrijven in SMart Chain. Het project heeft een subsidie van circa 1,3 miljoen euro gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de provincies Limburg en Noord-Brabant en het Stimuleringsfonds van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

> pagina 11: productie zonnepanelen moet zich richten op markt

Reageer op dit artikel