artikel

Bezuinig niet op huurtoeslag

bouwbreed Premium

De politiek moet zijn uiterste best doen om de koopkrachtdaling voor huishoudens met een minimuminkomen te voorkomen. Marc Calon en Ronald Paping vragen het kabinet de korting op de huurtoeslag ongedaan te maken. Verhoging van het huurwaardeforfait voor huiseigenaren levert hetzelfde op.

De vertegenwoordigers van huurders en woningcorporaties pleiten er samen voor de kortingen op de huurtoeslag te schrappen om koopkrachtdaling van de laagste inkomens te voorkomen. Als alternatief stellen zij een kleine verhoging van het huurwaardeforfait voor huiseigenaren voor. De vraag aan de politiek is simpel: laten we ruim een miljoen huishoudens met de allerlaagste inkomens een bedrag oplopend tot 160 euro per jaar meer betalen aan woonlasten boven op de inflatie? Of laten we 4,1 miljoen huishoudens met midden- en hogere inkomens 35 euro meer betalen om de koopkracht voor de allerlaagste inkomens te beschermen?’

Forse klap

Onlangs werd bekend dat door de economische ontwikkelingen en het kabinetsbeleid de koopkracht in 2012 met 1 procent zal dalen. Dat is een forse klap, zeker voor huishoudens die rond moeten komen met een minimuminkomen. Zij moeten toch al elk dubbeltje omdraaien en worden volgend jaar relatief fors getroffen door allerlei kabinetsmaatregelen en een tegenvallende inkomensontwikkeling. Wij vinden dan ook dat de politiek zijn uiterste best moet doen om de koopkrachtdaling voor hen te voorkomen. Dat kan voor het overgrote deel van de laagste inkomens door een zeer gerichte maatregel, namelijk het ongedaan maken van de korting op de huurtoeslag.

Het kabinet wil volgend jaar 100 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslag, oplopend naar 157 miljoen in 2015. De kwaliteitskorting voor iets duurdere huurwoningen wordt verhoogd en daarnaast wil het kabinet wederom de basiskorting verhogen. Deze kortingen betekenen een koopkrachtverlies van 1 procent tot 1,5 procent voor huurtoeslagontvangers.

Bijna alle mensen met een laag inkomen wonen in de huursector en ruim een miljoen huishoudens moeten een beroep doen op de huurtoeslag om het wonen nog enigszins betaalbaar te maken. 73 procent van de huurtoeslagonvangers moet rondkomen van een minimuminkomen; de overige 27 procent zit hier maar net boven.

De komende weken zal de politieke discussie terecht weer veel over de koopkracht gaan, met de nadruk op bescherming van de laagste inkomens. Wij hebben een simpel en gericht voorstel om de koopkrachtdaling voor de grote meerderheid van de laagste inkomens volgend jaar te voorkomen. En wij hebben ook nog een solide en solidaire financiële dekking voor ons voorstel.

Laat de kortingen op de huurtoeslag volgend jaar en in 2013 achterwege. Het overgrote deel van de laagste inkomens gaan er dan volgend jaar niet 111 euro op achteruit, een bedrag dat oploopt naar 160 euro in 2013. Dat kost 157 miljoen euro die met een simpele maatregel kan worden gedekt.

Totale opbrengst

Er zijn in Nederland 4,1 miljoen huiseigenaren. Verhoog het huurwaardeforfait van nu (gemiddeld) 0,55 procent van de WOZ-waarde naar 0,58 procent van de WOZ-waarde. Dat kost huiseigenaren slechts 35 euro per jaar extra aan belasting. De totale opbrengst van deze maatregel is gelijk aan de voorgestelde bezuiniging op de huurtoeslag in de komende jaren.

De rekensom is simpel en onze vraag aan de politiek ook. Laten we ruim een miljoen huishoudens met de allerlaagste inkomens een bedrag oplopend tot 160 euro per jaar meer betalen aan woonlasten bovenop de inflatie of laten we 4,1 miljoen huishoudens met midden- en hogere inkomens 35 euro meer betalen om de koopkracht voor de allerlaagste inkomens te beschermen?’

Reageer op dit artikel