artikel

Raad van State helpt vergunningverlener RWE centrale

bouwbreed

Raad van State helpt vergunningverlener RWE centrale

Met de vernietiging van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die was afgegeven voor de bouw van de Energiecentrale RWE, is de discussie over deze wetgeving weer in alle hevigheid losgebarsten.

Dit schrijft Regina Koning, onderzoeksmedewerker van het Instituut voor Bouwrecht, dinsdag in een opinieartikel in Cobouw. “Ook voor deze uitspraak heeft de Afdeling bestuursrecht de wet ter hand genomen. In art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 is bepaald dat het verboden is zonder vergunning projecten te realiseren de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.”

Maar volgens Koning heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het niet gelaten bij een vernietiging op deze grond. “Wat de Afdeling bestuursrechtspraak in feite doet, is de vergunningverlener helpen met het voorbereiden van de nieuwe vergunning. Alle punten die door Greenpeace en anderen zijn ingebracht als beroepsgrond worden uitgebreid behandeld. Dit om een herhaling van zetten bij de nieuwe vergunning te voorkomen.”

Reageer op dit artikel