artikel

juridisch Het vrijblijvend aanbod

bouwbreed Premium

In offertes is vaak opgenomen dat sprake is van een ‘vrijblijvende’ aanbieding. Wat betekent dat eigenlijk? De juridische betekenis is verstrekkender dan de meeste mensen zich waarschijnlijk realiseren.

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een onderaannemer of leverancier brengt bijvoorbeeld een offerte uit (het aanbod) en de hoofdaannemer geeft een schriftelijke opdracht op basis van deze offerte (de aanvaarding). De aanvaarding moet overeenstemmen met het aanbod. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod, is geen overeenkomst tot stand gekomen. Een opdracht die afwijkt van de offerte moet worden gezien als een nieuw aanbod waarmee de offerte wordt afgewezen. Wordt slechts op ondergeschikte punten afgeweken, dan komt de overeenkomst wel tot stand, tenzij de aanbieder direct bezwaar maakt tegen deze kleine verschillen.

Een aanbod kan worden herroepen totdat het is aanvaard. Een offerte kan dus worden ingetrokken totdat opdracht is verleend. Dit is anders wanneer in een offerte een termijn is opgenomen. Als in de offerte staat vermeld dat deze 30 dagen geldig is, dan kan het aanbod binnen die termijn niet worden ingetrokken. Als de onderaannemer/leverancier dus vijf dagen nadat de offerte is uitgebracht constateert dat hij zich heeft verrekend, is hij in principe toch aan het aanbod gebonden. Het aanbod moet dan wel binnen de gestelde termijn van 30 dagen worden aanvaard.

Als een aanbod vrijblijvend is, is de situatie weer anders. Het aanbod kan dan namelijk direct na de aanvaarding nog worden ingetrokken. In dat geval komt de overeenkomst dus pas tot stand als het aanbod is aanvaard en de onderaannemer of leverancier het aanbod niet direct nadat de opdracht is verstrekt, intrekt. Wanneer in dat geval dus een rekenfout wordt ontdekt, kan een onderaannemer/leverancier nog terugkomen op zijn aanbieding. Voor een hoofdaannemer kan dat vervelende consequenties hebben wanneer hij bij zijn eigen (niet vrijblijvende) aanbieding richting een opdrachtgever heeft gerekend met de prijs zoals opgegeven door de onderaannemer/leverancier.

Kortom, een vrijblijvende aanbieding kan minder vrijblijvende gevolgen hebben.

Severijn Hulshof Advocaten,

Rotterdam

Reageer op dit artikel