artikel

Groen verdient de juiste aandacht

bouwbreed

De luchtkwaliteit blijft zorgelijk. Volgens schattingen sterven jaarlijks zo’n duizend tot tienduizend mensen aan de gevolgen van fijn stof. De aanpak van het probleem met milieuzones, roetfilters en invoeren van schonere motoren werkt matig tot slecht, zo blijkt uit recente onderzoeken. Groen krijgt als duurzame oplossing niet de aandacht die het verdient, vindt Egbert Roozen.

Uit onderzoek van de Rekenkamers blijkt dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide in 2015 niet halen. Invoeren van schonere motoren en schonere brandstoffen levert onvoldoende op, net als het instellen van milieuzones waar alleen ‘schone’ bestelauto’s mogen komen.

De Europese Unie kan boetes op gaan leggen en zelfs bouwprojecten verbieden. Ook de roetfilters in auto’s blijven een probleem. Na meting met nieuwe apparatuur blijkt dat grovere fijnstofdelen in de lucht afnemen, terwijl de concentratie van het schadelijke ultrafijnstof levensbedreigende proporties kan aannemen. Volgens schattingen sterven jaarlijks zo’n duizend tot tienduizend mensen aan de gevolgen van fijn stof. Opmerkelijk is dat wij meer vertrouwen lijken te hebben in moderne technologie terwijl toepassing van groen voor het afvangen van fijn stof, het binden van koolstofdioxide en het tegengaan van het hittestress-effect een onuitputtelijke oplossing is. Een beuk met een stamdiameter van één meter kan jaarlijks het fijn stof van 20.000 gereden autokilometers compenseren. Groene daken en gevels hebben eenzelfde effect en zorgen voor het bufferen van overtollig water na een hevige stortbui.

Op lokaal niveau draagt groen bij aan sociale samenhang in wijken; een groene omgeving ervaren bewoners als prettig. We zien hier paradoxale bewegingen. In menige gemeente zijn al verschillende initiatieven voor stadsmoestuintjes en worden op vraag van de bewoners stoeptegels gelicht om een klein stukje groen aan de voordeur te kunnen creëren. Zo houden we voeling met de natuur.

Snoeischaar

Tegelijkertijd zijn er gemeenten waar de snoeischaar stevig in de uitgaven is gezet voor de groenvoorziening. Dat lijkt pennywise en poundfoolish. Op de korte termijn geeft dat besparingen, maar op de middellange termijn is het bepaald kortzichtig. In groene wijken zijn huizenprijzen doorgaans hoger en daarmee ook de inkomsten van de gemeenten.

Mondiaal bepleiten de Verenigde Naties om onze economie om te vormen naar een groene economie, waarin duurzame ontwikkeling centraal staat. D e tijd dat we groen alleen als decoratie zagen, ligt achter ons. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek is duidelijk vast komen te staan, dat groen een bijdrage levert aan onze gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Die functie van groen moeten we benutten en verder uitbouwen. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is af te leiden, dat groen zorgt voor 15 procent minder hoofdpijnklachten en 23 procent minder klachten over aandoeningen aan de luchtwegen. We benutten die effecten onvoldoende.

Directeur Branchevereniging VHG, voor ondernemers in het groen

Reageer op dit artikel