artikel

Spannend

bouwbreed Premium

Onlangs zat ik in een bont gezelschap van bouwers, installateurs, opdrachtgevers en ingenieurs.

 Het was een vervolg op een gesprek waarbij de minister van de bouwsector wil weten wat er echt speelt, en wat en hoe er verbeterd kan worden. We hebben met elkaar gesproken over de dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en de kennis en complexiteit in de bouwsector. Een mooi statement: opdrachtgevers en opdrachtnemers vormen samen de bouwsector. De bouwsector werkt voor de klant, en die klant is de maatschappij. Wij moeten dus met elkaar bezien hoe we als bouw de maatschappij kunnen bedienen. De maatschappij is constant in beweging, veranderingen volgen elkaar snel op. Hoe kan de bouwsector deze veranderende maatschappij goed bedienen? Hoe kunnen we bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken? Om te beginnen moet de bouwsector zichzelf veranderen. Dat weten we al langer. Waarom gebeurt het dan maar zo mondjesmaat? Wat zijn de spanningen, de krachten die verandering tegen houden? Dat is een vraag die we alleen kunnen beantwoorden als we eerlijk tegen elkaar zijn. Echt eerlijk. Ook over de spannende zaken. En dat valt nog niet mee als je gewend bent om binnen contractuele termen met elkaar te praten. Want dan is elke uitspraak die je doet bijna direct aan geld te relateren. En dus aan winst of budgetoverschrijdingen. Gelukkig wordt het netwerk waarbinnen we buiten de contractuele sfeer met elkaar kunnen praten over dit soort zaken, steeds groter en sterker. Het is spannend, maar toch worden we steeds opener naar elkaar. Ons doel: de keten verbeteren, om de maatschappij beter te bedienen. Daarvoor is vertrouwen nodig, dat je elkaar aan kunt spreken op zaken die niet goed lopen. Zonder dat dit op straat komt te liggen. Zoals een van de aanwezigen het zei: Je kan de keten niet verbeteren als je elkaar buiten affakkelt. Interactie is het toverwoord. Ook, of zelfs juist, als het spannend is.

Directeur Vernieuwing Bouw

j.schlangen@vernieuwingbouw.nl

Reageer op dit artikel