artikel

Politiek en burger

bouwbreed

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Soms kunnen groepen burgers ontzaglijk veel mauwenover diplomaten en politici.

aat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Soms kunnen groepen burgers ontzaglijk veel mauwenover diplomaten en politici. Het is nooit goed of het deugt niet. Er zijn zelfs mensen die, als zij horen dat hun leider rechts zegt, bij voorbaat links roepen. En als er links wordt gezegd dan is het bij hen rechts. Voorbeelden? Wat denkt u van al die wegen die door het dichtslibben van het wegennet in Nederland nodig moeten worden uitgebreid? Het is te zot voor woorden dat er groepen mensen zijn die het behaaglijk vinden om dit bewust niet te laten lukken. In het minst beseffen zij niet dat zij hun eigen portemonnee raken. De kosten van de files in Nederland worden per jaar geschat op circa een miljard euro. Als je dat bedrag omrekent in rente en afschrijving per jaar, wat kun je daarvoor dan allemaal investeren in het wegennet? U weet wat de rentestand is. Afschrijvingen worden doorgaans als volgt afgeschreven: rioleringen in zestig jaar, wegen, waterwegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbaar groen en kunstwerken in dertig jaar en openbare speelplaatsen in tien jaar.Maar in het nemen van beslissingen gaan diverse diplomaten en politici zeker niet vrijuit. Want eerlijk gezegd zie ik steeds meer mensen die hun identiteit compleet kwijt zijn. Vervolgens vragen zij de burgers wat ze moeten doen. Het na-ijleffect van deze manier van werken heeft weer tot gevolg dat de samenleving ontwricht raakt. Ministers, kamerleden, voorzitters, leraren en leraressen, noem alle soorten en maten leiders maar op, gaan hun mensen die willen worden bestuurd, vragen hoezij willen worden bestuurd. Het is de wereld op zijn kop. Waar zijn de mensen die weten wat ze willen ?

Johannes Hoogstraten

Directeur Hoogstraten Wegenbouw

jh@hoogstratenwegenbouw.nl

Reageer op dit artikel