artikel

Even niet thuis

bouwbreed

In deze krant staan naast deze tekst waarschijnlijk weer allerlei artikelen die verband houden met de crisis. Over faillissementen, stijgende en dalende trends, al dan niet werkende stimuleringsmaatregelen. Het valt mij dan ook weer op hoe naar binnen gekeerd de bouwwereld eigenlijk nog is. De crisis was weliswaar een mondiaal fenomeen, maar het werkte eigenlijk […]

In deze krant staan naast deze tekst waarschijnlijk weer allerlei artikelen die verband houden met de crisis. Over faillissementen, stijgende en dalende trends, al dan niet werkende stimuleringsmaatregelen. Het valt mij dan ook weer op hoe naar binnen gekeerd de bouwwereld eigenlijk nog is. De crisis was weliswaar een mondiaal fenomeen, maar het werkte eigenlijk vooral ook als een versterker van vooral nationale economische kenmerken van de bouwmarkt. Als Nederlandse ondernemer merk ik er dus ook wel de gevolgen van, maar tegelijkertijd voel ik enige afstand omdat wij ook nog zoveel werk in het buitenland doen. Zou het interessant zijn om de grenzen van onze bouwwereld wat meer open te zetten en daarmee dus ook minder conjunctuurgevoelig te maken? Enige tijd geleden bepleitte ik al eens om in ieder geval de Benelux als proeftuin te gaan nemen. De Benelux was dat immers in het verre verleden ook al eens voor de EEG. Dat zou betekenen het meer uniformiseren van wetten en richtlijnen op het gebied van bouwen. Het architectuurbeleid van de Vlamingen en ons groeit al langere tijd naar elkaar toe. Er bestaan al diverse bestuurlijke samenwerkingsverbanden en platforms. Architecten en ingenieursbureaus werken al jaren over de grens. Bouwondernemers wagen soms de oversteek. De ontwikkelaars en opdrachtgevers van gebouwen in Nederland mogen dan wel met hun handen in het haar zitten, de uitvoerders van bouwprojecten hoeven dat beslist niet te doen. Dus terwijl hier wordt uitgezocht waar de interne markt nu echt om vraagt, zoeken de makers hun heil even elders. Kijk dan trouwens ook eens naar hoeveel buitenlandse medewerkers architectenbureaus in Nederland al in dienst hebben. Ook voor het vinden van medewerkers zoeken zij hun heil inmiddels elders. De voertaal op bureaus is geregeld Engels. Software, informatie over duurzaam bouwen, publicaties over architectuur, opleidingen, allemaal zijn ze al internationaal.

Reageer op dit artikel