artikel

Een warme relatie in het bouwproces

bouwbreed

Fragmentatie is een kenmerk van het traditionele bouwproces en levert geen optimaal bouwproces op. Dat kan anders, beter en vooral samen. Piet Oskam ziet een toekomst waarin de bouw transitie van bouwproduct naar -concept. Samenwerken is dus het adagium.

Fragmentatie is een kenmerk van het traditionele bouwproces en levert geen optimaal bouwproces op. Dat kan anders, beter en vooral samen. Piet Oskam ziet een toekomst waarin de bouw een transitie doormaakt van bouwproduct naar -concept. Samenwerken is dus het adagium.

Het klassieke bouwproces heeft geen warme relaties opgeleverd. Als je altijd voor de laagste prijs hebt gewerkt, maak je geen vrienden. De competenties die je dan hebt ontwikkeld, zijn onbruikbaar voor de toekomst die immers van alle marktpartijen uit de bouwkolom een competente bijdrage vraagt aan een integrale oplossing waarmee de klant wordt ontzorgd. De benodigde competenties hiervoor heb je niet zomaar in huis, zeker niet als je elkaar altijd voor de voeten hebt gelopen.

Bouwteam

Vaak zeggen bouwers dat in bouwteam wordt gewerkt, maar als je daarop dieper doorgaat, blijkt het met het team-elan nogal tegen te vallen. Bouwers hebben de neiging voor te wenden dat ze elke vraag van de opdrachtgever wel aankunnen, maar in de uitvoeringsfase komen zij zichzelf keihard tegen.

Het is beter om eerlijk te zijn over wat je kunt en vooral over wat je niet kunt. Optimale samenwerking vraagt competenties die je juist niet in de oude bouwcultuur hebt ontwikkeld. Dan wordt het keihard werken om die competentie alsnog te ontwikkelen. Alleen een forse inspanning en investering levert het gewenste resultaat op.

Die samenwerking is ook multidisciplinair. Dat vraagt van elke discipline dat zij het eigen vak goed beheerst en over de grenzen van het vak kan kijken. Dat levert pas echte integratie op. Dan werkt een architect niet langer vormgericht, maar vooral functiegericht. Dan staat hij open voor samenspel met andere disciplines. Dan is hij/zij geen bouwer, geen aannemer meer, maar vooral aanbieder. Een installateur denkt niet meer in kabels en leidingen, maar in concepten. Een toeleverancier komt niet meer met deelproducten, maar met oplossingen.

De toekomstige concurrentie in de bouwsector gaat niet meer om bouwproducten, maar om bouwconcepten. Geen bouwconcept is denkbaar zonder voorafgaande samenwerking vanaf de ontwerpfase met alle betrokken marktpartijen. Oude businessmodellen verliezen hun waarde, nieuwe doen hun intrede. Dat vraagt een investering in tijd, energie en financiën, die zich dubbel en dwars laat terugverdienen in een tijdperk waarin alles om integratie draait.

Samenwerking

Het wordt een feest als we ons oprecht verdiepen in de bedoelingen, percepties en opvattingen van professionals uit andere schakels uit de bouwkolom. Dan houden we niet vast aan ons eigen gelijk, maar staan we open voor de oprechte inbreng van competente bouwpartners.

Dat vraagt een open houding en vakoverstijgende kennis als resultaat van een open leerhouding en gerichte inspanning. Binnen het brancheprogramma Toekomst mkb Bouw is ‘Werken aan samenwerking’ benoemd als spoor van herstel. Als we goed kunnen samenwerken, kunnen we verder. Dan ligt de weg naar de toekomst open. Een toekomst waarin integrale oplossingen centraal staan.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), Zeist

p.oskam@bouwkolom.org

Meer informatie over het Branche-programma ‘Toekomst MKB Bouw’ op

www.toekomstmkbbouw.nl

Reageer op dit artikel