artikel

Daar heb ik geen budget voor

bouwbreed

Zonder plan komt een ondernemer niet op zijn bestemming. Mét een plan worden veel voorbijkomende kansen gemist. Als een bedrijfsplan dichtgetimmerd is, komt dat de wendbaarheid niet ten goede.

 Alles is dan voorgeprogrammeerd en dient volgens het plan te verlopen. Veel organisaties en bedrijven zijn budgetgestuurd. In het najaar worden budgetten vastgesteld, die in het opvolgende jaar worden besteed. De besteding is in handen van budgetverantwoordelijke managers. Zo’n budgetgestuurde aanpak levert luie managers op. Zij staan niet open voor nieuwe opties, spelen niet optimaal in op actuele marktontwikkelingen en laten veel kansen aan zich voorbij gaan. Het budget is immers op. Overal waar met jaarlijkse budgetten gewerkt wordt, slaat in de tweede helft van het jaar de verveling toe. Als het budget is besteed, komt het ondernemerschap tot stilstand. In ambtelijke organisaties is dat nog niet zo’n ramp. Het is pas een probleem als het budget niét wordt besteed. Onderuitputting van een ambtelijk budget leidt tot toekenning van een lager budget in een volgend jaar. Dat brengt in de laatste maanden van een jaarperiode de nodige bestedingsdrift op ambtelijk niveau met zich mee. Minder budget zou een lagere status kunnen meebrengen. Zodra zo’n budgetpolitiek in een ondernemende omgeving wordt toegepast, brengt dat een verambtelijking van de onderneming met zich mee. Dan blijven kansen onbenut, nieuwe verdienmogelijkheden ongebruikt. Ambtelijke mensen denken in budgetten. Ondernemers denken in kansen. Als ambtenaren bezig gaan met vernieuwing in de bouwsector, vragen ze eerst om een budget. Als ondernemers zich inzetten voor innovatieve bouwprocessen, leveren zij meerwaarde. Met budget-denkers is het moeilijk zaken doen. Wanneer het budget nog niet besteed is, leidt dat tot actie. Met kansen-denkers is het goed kersen eten.Zodra zij kansen ruiken, zien zij de meerwaarde. Zij komen in actie, tonen dynamiek en spelen actief op de kansen in. Als je alleen in budgetten denkt, zie je geen kansen meer. Een bedrijfsplan is goed en noodzakelijk, maar het mag de dynamiek van het bedrijf niet in de weg staan. Een goed bedrijfsplan is niet dichtgetimmerd, maar biedt juist veel openingen om actief op voorbijkomende kansen in te spelen.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist

p.oskam@bouwkolom.org

Reageer op dit artikel