artikel

Bijvangst

bouwbreed

Van de week vroeg een topambtenaar mij impliciet waarom ik niet meer kabaal maakte over de vastgoedfraudezaak.

 Hij was er van overtuigd dat het vinnige publieke debat over de kartelafspraken een paar jaar geleden er toe had geleid dat de top van bedrijven vervangen werd en dat er nu een nieuwe wind waait. Zou dat ook niet moeten in de vastgoedwereld? Natuurlijk moet dit, maar de vraag is op welk moment de genadeslag moet worden toegediend aan de oude garde en er kans is op frisse wind. Met de Klimop-zaak is er nu een grote zaak, die veel publiciteit trekt. De serieuze kranten volgen het op de voet. Bovendien zitten er veel onverwachte wendingen in de zaak. En er is eigenlijk niemand die het opneemt voor deze witte boorden: publiek is het oordeel wel geveld. Tegelijkertijd blijven veel zaken te lang liggen (fraudezaken in de corporatiesector, zoals die bij PWS), lijkt schikken wel erg op moderne aflaat en werd er tot nu toe terughoudend omgegaan met ‘bijvangst’. Kleinere zaken die verweven zijn met de onderzochte fraude. Zo leken kleine grote vissen (of grote kleine?) door de mazen heen te zwemmen. Maar ook hier is sprake van een kentering: het OM heeft aangekondigd ook naar de bijvangst te gaan kijken. Dat is goed nieuws. Niet voor de sector die opnieuw vol in de schijnwerpers zal staan, maar wel goed voor iedereen die vindt dat de onderste steen maar eens echt boven moet komen. Pas toen zo ongeveer iedereen kartelafspraken bleek te maken en daarmee iedereen in zijn hemd stond, kon de stal worden uitgemest. Zo zal het ook gaan met de vastgoedsector.

Adviseur Andersson Elffers Felix

Utrecht

l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel