artikel

wetenschap: Academia en toeleveranciers

bouwbreed

De Nederlandse toeleveranciers in de bouw die in zestien koepels zijn verzameld, hebben een omzet van globaal 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan naar schatting 150.000 mensen. Met een bouwconjunctuur die in de komende jaren niet meer zal stijgen, maar dalen, zullen deze bedrijven met hun materiële productie-investeringen bezorgd naar de toekomst kijken.

Op de drie technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente (3TU) zijn tien Nederlandse hoogleraren gespecialiseerd in bouwproducten en aanspreekpartners van de toeleverende industrie in de academische wereld. Zij richten zich naar de toeleveranciers en de maatschappij en willen hun steentje bijdragen aan de toekomst door middel van het tot stand brengen van innovaties. Echter tien personen, voor het merendeel deeltijders die ook nog maar een derde deel van hun tijd aan onderzoek kunnen besteden, staat in geen verhouding tot de werkelijk benodigde potentie om grootschalig te innoveren. Het blijft dus bij een klein aantal innovatieve onderzoeksprojecten, inspirerende lezingen en discussies. In feite zijn zij de academische boegbeelden van de Nederlandse bouwwereld en bereid zich in te zetten om op hun niveau de innovatie van bouwproducten en de gebouwcomponenten van de toeleverende industrie te stimuleren. Ten eerste gaat dat doordat zij publicaties maken die te koop of downloadbaar zijn voor de gehele bouwwereld. Maar ook andere publicaties kunnen gelezen worden, zie daarvoor de site vanwww.speerpuntbouw.nl.Actueel gericht op de huidige innovaties hebben deze hoogleraren het initiatief genomen om een reeks ‘match meetings’ te organiseren , waarbij ideeën, concepten en zelfs complete onderzoeksprojecten zullen worden gepresenteerd. Onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld: ecobeton, klimaatontwerpen, energiegerichte renovaties, duurzame materialen, integraal ontwerpen en ontwikkelen, vrije vorm ontwerpen, composieten, domotica en methodologie van het ontwikkelen van producten en componenten. Daarna is het mogelijk om in bepaalde onderwerpen gemeenschappelijke onderzoeksprojecten op te zetten. Ook studenten zouden aan die innovatieve onderwerpen kunnen aanhaken. Ik heb eerder de mogelijkheid vermeld dat bouwprofessionals met veel ervaring en een beetje teveel energie ook een voet binnen de academische wereld zouden kunnen zetten, met een onderwerp waar het bedrijf en het individu wat aan heeft. Alles om de kloof tussen academia & industryte overbruggen.

Hoogleraar productontwikkeling TU Delft en directeur Octatube

Reageer op dit artikel