artikel

Werk flexibel aan bouwprojecten

bouwbreed

Bouwers moeten gemeenten betrekken bij de ketenintegratie. Het wordt anders onmogelijk om de voordelen hiervan volledig te benutten, vindt Peter van den Heuvel. In de bouw telde bij het ontwerpen en realiseren van een woning de koper lange tijd niet mee. Die moest onder druk van het krappe aanbod afnemen wat architecten en projectontwikkelaars voor […]

Bouwers moeten gemeenten betrekken bij de ketenintegratie. Het wordt anders onmogelijk om de voordelen hiervan volledig te benutten, vindt Peter van den Heuvel.

In de bouw telde bij het ontwerpen en realiseren van een woning de koper lange tijd niet mee. Die moest onder druk van het krappe aanbod afnemen wat architecten en projectontwikkelaars voor hem bedachten. Die tijd is voorgoed voorbij. Als gevolg van het huidige ruime woningaanbod heeft de koper het nu voor het zeggen. En die wil zijn huis – zijn kostbaarste bezit – bij voorkeur zelf ontwerpen. Want dat is ook mogelijk als hij bij de dealer een auto uitzoekt of via internet zijn nieuwe Nikes bestelt.

Gevoelig

Dat de bouwsector zich juist nu op de klant richt is geen toeval. De economische crisis treft vrijwel alle partijen in de bouwkolom, de een nog harder dan de ander. Hierdoor zijn partijen bereid om in het belang van de klant concessies te doen die voorheen zeer gevoelig lagen. Zo is er bij architecten ruimte ontstaan om hun ontwerpen aan te passen als dat een goedkopere en duurzamere uitvoering mogelijk maakt. En bouwers tonen zich bereid om onderaannemers en toeleveranciers niet meer slechts op prijs maar ook op kennis en kwaliteit te selecteren.

Woonlinie bouwt in het nabij Gorinchem gelegen Werkendam in samenwerking met bouwbedrijf H. Pennings uit Rosmalen een wijk van twintig woningen. Bij het ontwerpen van deze woningen zijn de kopers direct betrokken geweest. Via een website hebben zij vooraf aan kunnen geven wat voor type woning zij willen – vrijstaand, twee onder één kap of een rijwoning, hoe groot de kavel wordt, hoe groot de woning wordt, welke kleur de gevel krijgt en of naast de woning een garage, een carport of helemaal niets wordt gebouwd.

Vrij snel na het ontwerpen van de woningen is de bouw van het eerste cluster gestart. Dat was mede mogelijk omdat alle bouwpartijen in twee vergadersessies de detaillering en realisatie af hebben gestemd. Een proces dat in de tijd van het ‘oude bouwen’ ruim een half jaar in beslag in beslag zou nemen, maar in Werkendam slechts drie maanden heeft geduurd.

Door kleinschalig en flexibel te werken binnen de context van een groter project wordt de nieuwe woonwijk stapje voor stapje gerealiseerd. Daarmee benutten gemeenten en marktpartijen niet alleen de schaarse kansen voor nieuwbouw die de huidige woningmarkt hen momenteel biedt. Het maakt het ook mogelijk om de op maat ontworpen woningen binnen een relatief korte ‘klantvriendelijke’ termijn op te leveren.

De in Werkendam gehanteerde werkwijze, die de trend in de markt goed illustreert, is niet mogelijk zonder de flexibele opstelling van de gemeente. Want had de verantwoordelijke ambtenaar de bestemmingsplannen zoals gewoonlijk gedetailleerd uitgewerkt en vastgelegd, dan was het project nu nog steeds niet veel verder gekomen dan de tekentafel.

Gemeenten en hun adviseurs –welstandscommissies en in ruimtelijke ordening gespecialiseerde bureaus – moeten onderdeel worden van de geïntegreerde bouwketen. Want alleen dan lukt het om via ketenintegratie de woningkoper klantgericht te bedienen. Gemeenten moeten daarom binnen hun stedenbouwkundige beleid de ruimte creëren die hen in staat stelt om net als de bouwsector de stap te maken naar een klantgerichte aanpak. Hiervoor moeten bestaande bestemmingsplannen worden aangepast. En nieuw beleid moet flexibel zijn.

Gevolgen

Twee op de drie gemeenten gaan nieuwbouwplannen vertragen of uitstellen om de gevolgen van de economische crisis op te vangen, zo blijkt uit een onlangs door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gehouden peiling. Dat is natuurlijk dramatisch voor de bouwsector. Bovendien komt een deel van de woningbouwproductie onnodig lang stil te liggen.

Eigenlijk zouden alle gemeenten net als Werkendam hun stedenbouwkundige beleid moeten versoepelen. Doen zij dat niet, dan zou dat wel eens een vroegtijdig einde kunnen betekenen van de ketenintegratie en het vraaggestuurde bouwen. Zonder markt is er immers ook geen innovatie.

Directeur-bestuurder

woningcorporatie Woonlinie

www.woonlinie.nl

Reageer op dit artikel