artikel

Stel gelijke eisen aan grote garages

bouwbreed

Wie in Nederland een parkeergarage groter dan 1000 vierkante meter wil bouwen, heeft een probleem: iedere gemeente en brandweer kan in principe haar eigen brandveiligheidseisen stellen. En in de praktijk doen ze dat ook. Garages zijn daardoor veel duurder dan nodig.

De wetgever moet een einde maken aan deze ‘wild-westwetgeving’, vindt ir. Bram Kersten. Ook aan grote garages moeten uniforme eisen worden gesteld. Voor garages kleiner dan duizend vierkante meter is de wetgever heel duidelijk: 60 minuten brandwerendheid en loopafstanden van maximaal 60 meter. Voor grotere parkeergarages – en dat is het gros van de garages in Nederland – ontbreken dit soort heldere eisen. De wet stelt alleen dat ze net zo veilig moeten zijn als kleine garages. Het is aan de aanvrager van een bouwvergunning om dat aan te tonen.

Eigen invulling

Maar het ontbreken van uniforme eisen betekent in de praktijk dat ieder gemeente een eigen invulling aan het begrip ‘veilig’ mag geven. Die interpretaties en voorkeuren zorgen voor veel onzekerheid; wat in de ene gemeente wel mag, mag in de andere juist niet. Het waarom is zelden duidelijk. Onderhandelingen, overleg en discussie kosten veel tijd. De aanvrager betaalt het gelag in de vorm van hogere advieskosten. Maar dat is nog maar het begin.

Vrijwel altijd zijn de gestelde eisen zeer hoog en staan ze niet in verhouding tot de eisen die van toepassing zijn op kleinere garages. De brandweer wil bijvoorbeeld dat na drie kwartier de garage rookvrij is om op zoek te kunnen naar slachtoffers. Zo’n voorwaarde wordt aan geen enkel ander gebouw of gebouwdeel in Nederland gesteld. Om eraan te kunnen voldoen is veelal een omvangrijke mechanische ventilatie-installatie nodig, maar dat vergroot de brandveiligheid niet of nauwelijks. Tien keer per uur moet alle lucht ververst kunnen worden terwijl dat uit veiligheidsoogpunt geen enkele toegevoegde waarde heeft.

De kosten van de gevraagde voorzieningen zijn hoog. Installaties voor mechanische ventilatie kosten al snel enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro’s. Juist in deze moeilijke economische tijd drukt dat zwaar op de investeringskosten. Het is niet ongebruikelijk dat de haalbaarheid van een woning- of utiliteitsbouwproject er zelfs door in gevaar komt. Ook de bijbehorende jaarlijkse energie- en onderhoudskosten zijn een forse kostenpost. Daarnaast staat mechanische ventilatie haaks op de ambitie om gebouwen steeds energiezuiniger te maken.

Een goedkoop alternatief is natuurlijke ventilatie in combinatie met een goede brandmeldinstallatie. In de meeste gevallen is dat meer dan voldoende om de veiligheid te garanderen. Een ‘natuurlijke’ garage is minstens zo veilig als een ‘mechanische’. Ook ondergrondse garages kunnen vaak gewoon met de buitenlucht worden geventileerd; een oude, efficiënte maar vooral heel kosteneffectieve manier. Recente garagebranden in onder meer Haarlem hebben dit soort alternatieven definitief de doodsteek gegeven, zo lijkt het. Bij veel lokale overheden regeert de angst over de ratio. Het is vrijwel onmogelijk om in Nederland nog een grote, natuurlijk geventileerde parkeergarage gebouwd te krijgen. Gemeenten stellen hun eigen voorwaarden. Die mogelijkheid wordt hun geboden door de wet. En dus moet de wetgever ingrijpen.

Voor de brandveiligheid van parkeergarages verwijzen korpsen naar verschillende richtlijnen en normen. Deze hebben geen enkele wettelijke status maar worden veelal dwingend opgelegd. Door deze richtlijnen en normen verplicht te stellen is de wetgever feitelijk buitenspel gezet. Geen Tweede Kamerlid die er ooit naar heeft gekeken, geen minister die z’n handtekening heeft gezet.

Lastenverlichting

Het is logisch dat een garage van 20.000 vierkante meter aan andere eisen moet voldoen dan een van 500 vierkante meter. Maar laat de wetgever die dan wel stellen. Overlaten aan de markt, wat nu gebeurt, lijkt in het kader van lastenverlichting misschien een goede zet, maar is het niet. Het belemmert innovatie en jaagt partijen op kosten. Juist méér regelgeving zorgt in dit geval voor lastenverlichting. Dat zou het huidige kabinet toch moeten aanspreken.

Adviseur bij advies- en ingenieursbureau LBP Sight

De auteur is vandaag een van de sprekers op het seminar ‘Brandveiligheid en ventilatie parkeergarages – veilige garages, beperkte kosten’.

Reageer op dit artikel