artikel

Schrap extra eisen uit Bouwbesluit

bouwbreed Premium

De motie Vietsch/Van der Burg vroeg om integratie van het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit. Het antwoord is een herzien concept-Bouwbesluit. Antoinette Vietsch is enthousiast over dit concept. Maar er moet wel een aantal zaken worden verduidelijkt, gewijzigd en geschrapt.

De brandpreventieve maatregelen zijn totaal uit de hand gelopen. En dan doel ik niet op de eis dat het hoogteverschil in een vluchtweg niet hoger dan 2 centimeter mag zijn, maar ook aan de extra eisen over vluchtwegen. Zo wordt aangegeven dat corridor- en galerijwoningen in de toekomst geen bouwvergunning meer krijgen. En bij de zorg wordt aangegeven dat bedgebonden mensen alleen mogen vluchten via een extra beschermde vluchtroute, dus via een verkeersruimte die een zelfstandig brandcompartiment is met rook- en brandwerende muren.

Afhankelijk

Ook wordt de grootte van een subbrandcompartiment in een verpleegafdeling afhankelijk van de bewaking, de verpleegkundige bezetting. Een definitie van die bezetting ontbreekt. Dat betekent dus ‘leuke’ discussies met bevoegd gezag, de mensen die de Wabo-vergunning afgeven. Deze extra eisen zullen leiden tot een door deskundigen geraamde extra investering in ziekenhuizen van circa 1 miljard euro voor de beoogde invoeringsdatum, 1 januari 2012.

Een bijzin in de Nota van toelichting biedt mogelijk een ontsnapping: indien er twee vluchtwegen zijn, dan vervallen de eisen voor een beschermde of extra beschermde vluchtroute of veiligheidsroute en vervallen ook de eisen over het aantal personen dat gebruik mag maken van de vluchtroute. Of dit werkelijk de oplossing is, zal hopelijk het debat in de Tweede Kamer duidelijk maken.

Ook zijn er extra eisen gesteld die leiden tot een kop op de Europese normen en tot extra bureaucratie. Zo moet de noodverlichting verhoogd worden van 1 lux naar 2 lux. Overal in Europa is 1 lux voldoende en over de huidige verlichting zijn geen klachten. Waarom moet Nederland weer hogere eisen stellen dan de Europese normen?

En zo wordt naast de aanscherping van de energiecoëfficient (een discussie op zich) extra eisen aangevoerd voor thermische isolatie van binnen- en buiten-muren. Het nut en de noodzaak hiervan snap ik niet. Wel zie ik dat dit tot extra kosten leidt voor de bouw en extra werkgelegenheid in de industrie die isolatiemateriaal maakt.

Bij elk project moet in de toekomst de milieuprestatie van het gebouw worden berekend. De berekening kan niet leiden tot weigering van de vergunning. Maar bevoegd gezag kan dan wel in discussie gaan met de aanvrager van de Wabo-vergunning, aldus de Nota van toelichting. Ik zie het voor me. In het overleg zegt het bevoegd gezag: “Natuurlijk mag dit. Maar dan komt je aanvraag wel onder op de stapel en ga ik alle termijnen verlengen.” Gewoon schrappen dus deze extra bureaucratie.

Opheldering

Natuurlijk is er ook een groot aantal details dat om opheldering vraagt. Zo is volgens het conceptbesluit alleen een voorportaal bij toiletten nodig indien deze grenst aan een bijeenkomstfunctie voor alcoholconsumptie. Uit de toelichting blijkt dat ruimten voor kinderopvang niet behoren tot bijeenkomstruimten voor alcoholconsumptie. Maar behoort een koffiehuis en een moskee wel tot die ruimten?

Al met al, een knappe prestatie van het ministerie. Nu nog wel even flink wat nieuwe extra eisen schrappen voor de invoering per 1 januari 2012.

AVI research en consultancy

Dit het derde deel uit een serie artikelen over de gevolgen van het nieuwe Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel