artikel

Schade in metselwerk

bouwbreed

Constructieve schade in metselwerk komt in verschillende vormen voor. Van scheurvorming, vervormingen tot scheefstand. Het lijkt doorgaans te wijzen op een gebrek aan sterkte, stijfheid of stabiliteit.

In tegenstelling tot veel andere soorten schade heeft het bij metselwerk niet alleen esthetische of functionele gevolgen maar vaak ook veiligheidsrisico’s. Om schade effectief aan te kunnen pakken is inzicht nodig in het proces waardoor deze is veroorzaakt. Dit vindt plaats door een diagnose. Het stellen van een diagnose kan doorgaans beter en eenvoudiger. Het genereren van hypotheses c.q. vooronderstellingen is daarbij een eerste essentiële stap om het diagnoseproces goed te doorlopen en tot een correcte uitkomst te komen. Dat ligt voor de hand maar verrassend genoeg is tot op heden weinig aandacht besteed aan verbeteringen van deze fase. In de praktijk komen experts doorgaans tot een hypothese door patroonherkenning. Hoewel dat een efficiënte manier is heeft het ook zijn beperkingen. Het zorgt voor onbewuste aannames die alternatieve verklaringen uitsluiten. Dit wordt verbeterd door een beslissingsondersteunend diagnosehulpmiddel. Dit hulpmiddel helpt bij het interpreteren van schade, het maken van onderscheid tussen mogelijke oorzaken en het combineren van ogenschijnlijk tegenstrijdige informatie. Dit verbetert de diagnose aanzienlijk. Het hulpmiddel is opgebouwd op basis van enkele honderden representatieve voorbeelden van bestaande schadegevallen in traditioneel dragend, massief, ongewapend metselwerk. Het hulpmiddel legt verbanden tussen de losse onderdelen van de bestaande schadegevallen: symptomen, oorzaken en condities. Hiermee kunnen nieuwe schadegevallen gestructureerd en dus beter gediagnosticeerd worden. Bij zettingen blijken de symptomen van schade bijvoorbeeld soms sterker beïnvloed te worden door de condities dan door de onderliggende schadeoorzaak zelf. Ook de aanwezigheid van raamopeningen kan een schadebeeld aanzienlijk veranderen. Het hulpmiddel onderscheidt zestig karakteristieke schadepatronen met mogelijke oorzaken en verklarende condities. Toepassing van het hulpmiddel door een gebruikerstest bleek positief te zijn. Gebruikers beoordeelden het hulpmiddel als zeer informatief, helder en relevant, maar ook tijdrovend. Een digitale versie van het hulpmiddel zou daarbij uitkomst bieden.

Onderzoeker TU Delft

Bespreking van proefschrift:

‘Structural damage in masonry; developing diagnostic decision support’ door Ilse de Vent

TU Delft 2011

Reageer op dit artikel