artikel

Rubriek Wetenschap: Waarheen met bouwfysica-onderwijs?

bouwbreed Premium

Nederlandse afgestudeerden of gepromoveerden in de bouwfysica moeten niet lang zoeken naar een baan. Binnen- en buitenlandse bedrijven en universiteiten staan in de rij om deze studenten – vaak al tijdens hun studie – een aanstelling aan te bieden. De Nederlandse bouwfysici staan wereldwijd zeer hoog aangeschreven. Dit heeft te maken met het unieke karakter van het bouwfysicaonderwijs in Nederland, dat zowel breedte als diepgang heeft.

Dit lijkt allemaal goed nieuws, maar schijn kan bedriegen. Het aantal studenten dat kiest voor een masterstudie bouwfysica loopt de laatste jaren sterk terug. In die mate dat de Nederlandse bouwfysische bouw-, advies- en onderzoekswereld nu te maken heeft met een aanzienlijk tekort aan jonge bouwfysici. Hiervoor zijn er vele redenen. We ontsnappen niet aan de internationale trend, waarbij de interesse van studenten voor de wat hardere technische opleidingen en vakken afneemt, ten voordele van meer mensgerichte en managementvakken. Verder is het zeker zo dat bouwfysica als vak veel te weinig aanwezig is in het bacheloronderwijs en vooral in de bachelorprojecten, en onbekend betekent vaak onbemind.

Deze donkere wolken die samenpakken boven het bouwfysicaonderwijs, moeten niet noodzakelijk aanzetten tot pessimisme, maar minstens tot actie. In het licht van Einsteins uitspraak ‘in the middle of difficulty lies opportunity’ biedt de huidige situatie aanzienlijke kansen. Het vakgebied bouwfysica was nooit belangrijker dan vandaag. Het staat centraal in de grote huidige maatschappelijke uitdagingen energie, gezondheid en comfort, klimaatmitigatie en -adaptatie, en de verouderende samenleving. Net die uitdagingen vragen om interdisciplinair geschoolde professionals, met een combinatie van technische en niet-technische kennis.

De studentenaantallen in de technische opleidingen in het algemeen, en in de bouwfysica in het bijzonder, nemen sterk af. Dat het zo niet verder kan, is duidelijk. Een andere aanpak en onderwijsvernieuwing zijn niet enkel gewenst, maar absoluut noodzakelijk als we de kwaliteit van onze gebouwde omgeving en samenleving willen bestendigen en verbeteren. Het college van bestuur van de TU Eindhoven heeft alvast een heel belangrijke stap gezet met de oprichting van het nieuwe bachelor college. Dit is de grootste onderwijsverandering in het 55-jarige bestaan van de universiteit, die specifiek gericht is op het opleiden van interdisciplinaire ingenieurs.

Hoogleraar Bouwfysica & Stedebouwfysica

Faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven

Reageer op dit artikel