artikel

Rubriek NLingenieurs: Onze techniek heeft de toekomst

bouwbreed

Pure jaloezie. Dat is wat ik bij vrienden en bekenden tussen de regels beluister als ik over mijn werk bij een ingenieursbureau vertel. De diversiteit aan klanten, de technische uitdagingen en dynamiek binnen projecten zijn bij andere werkgevers blijkbaar minder breed gezaaid.

Toch dreigt er in de nabije toekomst een tekort aan ingenieurs. Een recente Intermediair(nummer 22) stelt dat dit niet komt door een tekort aan studenten, maar dat de oorzaak in de fase daarna ligt. Er worden ruim voldoende ingenieurs in Nederland opgeleid, ze komen alleen niet in hun ‘eigen’ vakgebied terecht. Ongeveer de helft van de personen met een bètaopleiding komt niet in een bètaberoep terecht. Ze kiezen voor sectoren waar ze meer geld kunnen verdienen en verlaten voor een gedeelte de techniek. Ingenieurs die hun loopbaan hadden kunnen besteden aan het bedenken van innovatieve technische oplossingen gaan managen en vergaderen.

In het bewuste artikel in de Intermediair trappen de ingenieurs in hun klassieke valkuil: ze zoeken de oplossing en schuld van de lage betalingen vooral bij zichzelf, de aanbodzijde. Meer lef, meer bedrijfseconomisch inzicht en standaardisatie van werk worden als oplossingen genoemd. Maar waarom de oplossingen niet bij de ‘vraagkant’ leggen? Worden ingenieurs en hun innovatieve oplossingen wel voldoende financieel gewaardeerd door onze klanten? Kunnen ingenieursbureaus jonge professionals blijven aantrekken en behouden als tarieven op bijstandsniveau liggen? Klanten dienen net zo goed hun verantwoordelijkheid te nemen om de huidige prijzenslag te stoppen. Ook zij staan niet te springen om met een partij in zee te gaan met een aanbiedingssom die ver onder hun eigen interne raming ligt. Durf kwaliteit substantieel te belonen in emvi-beoordelingen. Anders wordt de techniek en daarmee de innovatiekracht langzaam uit Nederland weggesaneerd. En dan maakt het niet uit hoeveel geld en inspanningen er in het technische onderwijs worden gepompt, dan heeft techniek in Nederland geen toekomst meer.

Joost Hulsbos, Voorzitter jongNLingenieurs, het netwerk voor jonge ingenieurs bij advies-, management- en ingenieursbureaus

Reageer op dit artikel