artikel

Proef met geurloos verladen van zuiveringsslib

bouwbreed

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert een proef uit met het geurloos verladen van zuiveringsslib. Een van de buitenlucht afgesloten verladingssysteem moet de omgeving en het personeel vrijwaren van onaangename geuren. Zowel het materieel als de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Delft is voor de proef technisch aangepast.

HVC in Alkmaar, een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 gemeenten en vijf waterschappen, ontwikkelde het systeem in samenwerking met marktpartijen.

Om de container op de vrachtwagen automatisch en luchtdicht te kunnen vullen met slib, zijn de twee silo’s bij de zuiveringsinstallatie aan de onderzijde voorzien van twee schroeven, die samenkomen in één lospunt. Dit lospunt maakt een luchtdichte koppeling met de vrachtwagen, waarna het laadproces verder automatisch, dus zonder extra inzet van personeel buiten de chauffeur, verloopt.

De voordelen ten opzichte van de oude situatie zijn dat beide silo’s in één keer kunnen worden geleegd en dat de verlaadsnelheid kan worden geregeld. Voorheen liep het slib vanuit de silo’s rechtstreeks de auto in.

Met een aantal belangrijke aanpassingen aan het rijdend materieel hoopt HVC tevens een flinke bijdrage aan het milieu te leveren. Zo is de nieuwe container gemaakt van gewichtbesparend kunststof, waardoor meer slib per rit kan worden vervoerd. Ook heeft de nieuwe bak geen hoeken, zodat bij het lossen geen kleverig slib achterblijft. Verder is de container voorzien van een vijzel, die het slib goed in de bak verspreidt.

De partijen in het project, waaronder ook Delfluent Services, beheerder van zuiveringsinstallaties en pompstations in de regio Haaglanden, verwachten door de verbeteringen aan het systeem met circa 5 procent minder transporten per jaar toe te kunnen. In het HVC-gebied, dat zich uitstrekt van Friesland tot Zuid-Holland, worden per jaar circa 13.000 ritten met slib uitgevoerd.

Inmiddels zijn ruim honderd transporten met de nieuwe wagen uitgevoerd. In de testperiode zijn circa 250 ritten gepland. Hierna zal HVC een besluit nemen over verdere investeringen in nieuw materieel.

Reageer op dit artikel