artikel

Plan Rabobank verstoort herstel

bouwbreed

Het zogenoemde bankenakkoord waar de Rabobank aan werkt, komt wel op een zeer kwetsbaar moment. Het kan het prille herstel in de bouwsector verder verstoren, menen Nico Rietdijk en Leendert Meijers.

De Rabobank is van plan om voortaan alle hypotheekvarianten af te schaffen en alleen die hypotheken over te houden waarop daadwerkelijk wordt afgelost.

Allereerst: is het wel NMa-proof? En sluit het (buitenlandse) nieuwkomers op de markt niet uit? Los van deze vragen schuilen er grote nadelen in het plan van de Rabobank. Door dit plan zullen de maandlasten voor huizenkopers flink toenemen. Hun leencapaciteit zal daardoor nog meer afnemen dan nu al het geval is door de aangescherpte regels van onder andere de AFM en het Nibud. Als de Rabobank het werkelijk meent dat het met deze regeling de woningmarkt wil vlottrekken, dan is het cruciaal dat de AFM en het Nibud minder geforceerd met de woningmarkt en dus de hypothekenmarkt omgaan. Sterker: de AFM en het Nibud zouden weer een stap terug moeten zetten, zodat het geen opeenstapeling van aangescherpte hypothecaire regels wordt. Want die zorg heeft de bouw nu wel.

Krampachtig

We onderschrijven op zich dat veel hypotheekvormen er op gericht zijn om de hypotheekrenteaftrek tot het uiterste uit te melken. Maar sinds de crisis is uitgebroken zijn veel organisaties heel krampachtig en geforceerd bezig iets wat in decennia is scheef gegroeid in één keer te corrigeren. Het schokeffect wat dat met zich meebrengt kan wel eens zo groot zijn dat het de woningmarkt en de bouwsector finaal onderuit haalt. Levensgevaarlijk dus. Zeker onder de huidige omstandigheden! Om de woningmarkt echt vlot te trekken is het belangrijk is dat er beweging komt op de woningmarkt. En die beweging begint bij de starters. Wat dat betreft heeft een ander voorstel van de Rabobank, afschaffing van de overdrachtsbelasting, meer onze warme aanbeveling. Uiteindelijk zorgen starters voor de doorstroming. En zolang zij niet kunnen financieren, blijft ook het sentiment van de doorstromers slecht. Bij de starters ligt dus de sleutel. Terecht dat het kabinet momenteel studeert op de mogelijkheid om de overdrachtsbelasting te ‘herzien’.

Het kabinet dient hierover wel snel een beslissing te nemen en duidelijkheid te verschaffen. Anders ‘trekt iedereen zijn keutel in’.

Directeur respectievelijk adjunct-directeur van NVB

Reageer op dit artikel