artikel

Maak periodieke controle verplicht

bouwbreed

Hoe vaak eigenaren belangrijke onderdelen bij het onderhoud van een gebouw moeten ‘keuren’ is niet geregeld. Volgens Johan Galjaard kan dat tot problemen leiden. Zeker als ook de constructieve kennis ontbreekt.

Vorige maand zijn we in Nederland opgeschrikt door het plotseling instorten van galerijplaten in Leeuwarden. Een balkon in Rotterdam volgde een paar dagen later en kort daarna was het weer raak, het dak van een loods in Sittard kwam omlaag. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen maar de materiële schade en emotionele gevolgen voor bewoners en betrokkenen zijn enorm groot. Alle reden tot zorg.

Steeds wanneer er een calamiteit optreedt, wordt er een onderzoek ingesteld om na te gaan hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Maar wat doen we met de resultaten van al die onderzoeken? Hoe gaan we het instorten van constructies in de toekomst voorkomen?

Voordat een bouwwerk gebouwd wordt, wordt de draagconstructie ontworpen en berekend door een constructeur. Hiermee wordt aangetoond dat het gebouw veilig is. Er zijn wettelijke kaders waaraan dit moet voldoen en deze worden door gemeenten getoetst bij het verlenen van de bouwvergunning.

Eigenaren van gebouwen hebben een wettelijke plicht om het onderhoud en de constructieve veiligheid van hun gebouw in stand te houden. Dat betekent niet alleen het ‘zichtbare’ onderhoud zoals schilderwerk e.d. maar juist ook constructies, die veelal ‘onzichtbaar’ zijn (laten) onderzoeken en onderhouden door deskundigen.

Hoe vaak eigenaren belangrijke onderdelen moeten ‘keuren’ is echter niet geregeld. Als dan ook de constructieve kennis ontbreekt, kunnen er problemen optreden. Het is vreemd dat wij wel één keer per jaar naar de garage moeten om de conditie van cruciale onderdelen in ons voertuig te laten keuren, maar bij constructies van gebouwen lijkt er geen verplichting en doen we het niet.

VNconstructeurs is van mening dat er een wettelijke plicht moet zijn, om de constructieve kwaliteit van gebouwen periodiek te controleren, zoals de APK voor auto’s. Deskundig onderzoek en keuring van constructies zal leiden tot de (mogelijk) benodigde herstelwerkzaamheden en voorkomt calamiteiten zoals het instorten van galerijen en balkons. Dergelijke keuringen zouden eens per 5 á 10 jaar uitgevoerd moeten worden. De juiste aandacht voor constructies kan zo leiden tot minimalisering van risico’s op instortingen, en zorg dragen voor een veilige gebouwde omgeving.

Voorzitter VNconstructeurs

VNconstructeurs richt zich op het bevorderen van de constructieve veiligheid, zowel bij nieuwbouw projecten als bij het beheer en onderhoud van bestaande bouw.

Reageer op dit artikel