artikel

Juridisch: Geen beroep op zwijgrecht

bouwbreed

Een bedrijf dat in het kader van een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wordt onderzocht, kan zich bij vragen van de NMa op zijn zwijgrecht beroepen. De rechtbank Rotterdam heeft onlangs geoordeeld dat dit zwijgrecht zich niet over ex-werknemers van het bedrijf uitstrekt.

Aanleiding voor deze uitspraak is een onderzoek van de NMa naar mogelijke verboden concurrentiebeperkende afspraken. Daarbij heeft de NMa twee voormalige werknemers van één van de onderzochte bedrijven verhoord. Deze ex-werknemers hebben zich tijdens deze verhoren vervolgens op het zwijgrecht beroepen. De NMa was echter van oordeel dat ex-werknemers geen zwijgrecht hebben. De NMa beschouwde het zwijgen van de ex-werknemers daarom als een vorm van niet-medewerking aan het onderzoek. Hiervoor heeft de NMa aan de ex-werknemers een boete van respectievelijk 90.000 euro en 150.000 euro opgelegd. Tegen deze besluiten zijn de ex-werknemers in beroep gegaan. De rechtbank Rotterdam heeft op 9 juni jl. de besluiten van de NMa bevestigd. Volgens de rechtbank komt het zwijgrecht alleen toe aan personen die tot het bedrijf behoren en via wie het bedrijf wordt verhoord. Een ex-werknemer maakt geen onderdeel uit van het bedrijf en wordt niet namens het bedrijf verhoord. Daarbij zijn eventuele geheimhoudingsbepalingen waaraan de ex-werknemer op grond van zijn contract met het voormalige bedrijf is gehouden, naar het oordeel van de rechtbank ondergeschikt aan de wettelijke inlichtingenplicht waarover de NMa ten behoeve van een onderzoek beschikt.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor bedrijven die aan een onderzoek van de NMa worden onderworpen. De NMa zal voortaan via ex-werknemers eenvoudig informatie over mogelijk verboden gedrag kunnen achterhalen. Daarnaast heeft deze uitspraak ook consequenties voor ex-werknemers. De NMa is namelijk bevoegd onderzoek te doen naar en boetes op te leggen aan personen die bij overtreding van de mededingingsregels zijn betrokken. Aan deze personen komt wel een zwijgrecht toe. Voor een ex-werknemer maakt het daarom verschil of hij als ‘ex-werknemer’ of als ‘verdachte’ wordt verhoord. Voordat een ex-werknemer antwoord geeft op vragen van de NMa doet hij er daarom goed aan om van de NMa de schriftelijke bevestiging te verlangen dat hij niet als ‘verdachte’ wordt aangemerkt. Als de NMa dit niet kan toezeggen, kan het voor ex-werknemers verstandig zijn zich op hun zwijgrecht als ‘verdachte’ te beroepen.

Het is de verwachting dat de betreffende ex-werknemers tegen deze uitspraak hoger beroep instellen. Wordt dus mogelijk vervolgd.

Advocaten bij Boekel De Nerée

Reageer op dit artikel