artikel

Jongeren zetten idealen om in daden

bouwbreed

De nieuwe generatie bouwers staat te popelen om ervaren collega’s te assisteren in de projecten die ertoe doen. En dat zijn er nog al wat. Want groot, duur of complex is niet de graadmeter, maar de waarde die het voor de ander heeft, menen Peter Tinga en Sjaak Schouteren. De markt verandert nog steeds. De individuele behoefte is leidend – in z’n sociale en tijdelijke context – en de markt dient te leveren.

Voor veel bouwers betekent het een omslag in hun denken. Want de maatschappelijke context stelt vaak heel andere eisen dan waarop de bouw- en ingenieurswereld intern zijn gericht. Wij jongeren, de achterban van De Nieuwbouw en Jong-NLingenieurs, kijken juist uit naar een nieuwe rol in de bouwkolom. We willen graag laten zien hoe het anders kan.

Wij denken dat je meer dient te bewijzen en minder te beloven. Je daadwerkelijke bijdrage – voor de ander – moet ertoe doen. Samenwerken doen we niet omdat het moet, maar omdat het efficiënter en effectiever is. Deze werkwijze is knap lastig, want nog steeds zijn aansprakelijkheden gekoppeld aan daden en macht aan kapitaal. Misschien dat daarom de zittende generatie anders werkt. Deze generatie – goed in het beheersen en controleren van een vaste omgeving – is eerder geneigd tot schuiven dan tot aanpassen. Juist de jongeren omarmen de flexibiliteit die noodzakelijk is bij een steeds veranderende omgeving. De wereld is immers niet maakbaar, je aanpassing aan die wereld wel.

Inzet

Een praktijkvoorbeeld: de constructieve veiligheid van een middelgroot utiliteitswerk. Veel inzet gaat naar het vaststellen van de benodigde veiligheid in normen, protocollen, een nieuw compendium en gedetailleerde berekeningen. Maar wordt deze veiligheid ook waar gemaakt? Is het de meest geschikte veiligheid voor de gebruikers de komende 50 jaar? Zijn we in staat het constructief ontwerp dienstbaar te maken aan bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, installaties of uitvoeringswijze? Helaas is het nog vaak op papier samenwerken en in daden samen werken. Logisch ook, want elke deelnemer heeft z’n eigen waarden over wat het project tot een succes maakt.

Vrij naarDe Dijkstellen wij: we veranderen niet de wereld maar wel je kijk erop. Dus laat de jonge generatie eens samen met de gevestigde orde los op dit gehele proces. We maken de bijdrage leidend en niet meer de hiërarchie of status. Het uniforme te bereiken doel ligt vast inclusief inspiratie, de rest ligt open. Samen kunnen we de mogelijkheden benutten die ons op elk moment ter beschikking staan. En dat zijn er genoeg. Breek de hokjes af zodat er geen schuttingen zijn om overheen te kijken. Zo zit de constructeur ineens in de bouwkeet, de ambtenaar werkt samen met het adviesbureau en de gebruiker doet mee en toetst zelf wat waardevol is. Net zo lang tot de ander vindt dat jij klaar bent.

Kwaliteit

Zo verdienen we geld en leveren we kwaliteit aan de eindgebruiker met andere kwaliteiten. Waardevol wordt de inpassing van je bijdrage in de veranderende omgeving. Waardevol is ook je mond te houden wanneer je er niet toe doet en juist van je te laten horen wanneer men je nodig heeft, ook ongevraagd. Daadkracht noemen we dat, want de kwaliteit van handelen is bepalend en het te bereiken doel leidend. Het blijkt dat vooral mkb-bedrijven hier talenten voor bezitten, maar helaas ook gevangen houden met rigide bedrijfsstructuren.

De jonge generatie bouwers – De Nieuwbouw en JongNLingenieurs – zetten zich in voor deze idealen. Dat bewijzen we met onze projecten, zoals lean; anders denken, samen doen! En onze zoektocht naar onconventionele samenwerkingsverbanden.

Dus heeft u nog een pakketje verantwoordelijkheid liggen? Bel ons, we zijn vereerd dit om te zetten in daden! Omdat we vinden dat het beter kan en durven het beter te doen. Wie volgt?

Peter Tinga

JongNLingenieurs

Sjaak Schouteren

De Nieuwbouw

Reageer op dit artikel