artikel

Installatieontwerp bepaalt rendement van aardwarmte

bouwbreed Premium

Het rendement van het aardwarmteproject bij Bleiswijk valt of staat met het ontwerp van de installatie, zegt projectleider Hans van den Berg van Grontmij Waddinxveen. “In Oostland liggen de locaties waar de warmte wordt gebruikt dicht bij elkaar. De verliezen blijven daardoor beperkt.”

< Vervolg van pagina 1

Het onderhoud van de installaties vergt op jaarbasis een paar procent van de investering. De mate van onderhoud hangt onder meer af van de hoeveelheid zwavelzuur in het bronwater. Het zuur tast de warmtewisselaars aan die vroeger of later moeten worden vervangen. De pomp moet elke vier of vijf jaar worden verwisseld. De bron gaat minimaal twintig jaar mee. Van den Berg: “In Parijs draait onder vergelijkbare omstandigheden al ruim veertig jaar zo’n installatie, zonder dat enige verandering te bemerken is.”

Het onderzoek heeft tot nog toe in theorie duidelijk gemaakt dat het project een goede kans van slagen heeft. Geologisch onderzoek moet nu aantonen hoe het project onder het maaiveld kan worden uitgevoerd. De ondernemers die het initiatief namen beslissen aan de hand van het rapport of ze daadwerkelijk gaan investeren. Doen ze dat inderdaad dan zou volgens Van den Berg in 2012 een beslissing over het wel of niet doorgaan van de investering worden verwacht.

De voorgenomen boring gaat tot ruim drie kilometer diep. Van den Berg verwacht op voorhand geen technische problemen. “Boringen die tot nog toe zijn gedaan zijn ruim twee kilometer diep. Dit is ongeveer een kilometer meer; dat is het enige verschil.” De aannames zijn gebaseerd op boringen van onder andere de NAM. De boorkernen die indertijd zijn verzameld worden nu opnieuw geanalyseerd. Voortgaan met eerder uitgevoerd onderzoek spaart aanmerkelijk op kosten. “Zou je zo’n project in bijvoorbeeld Flevoland uitvoeren, waar niet eerder onderzoek is gedaan, dan kost de geologische studie je zomaar een paar miljoen euro,” begroot Van den Berg.

In Nederland zijn momenteel vijf aardwarmteprojecten. Vier daarvan bedienen de glastuinbouw nabij Bleiswijk en Pijnacker. De vijfde wordt gerealiseerd in het zuidwestelijke deel van Den Haag. Aardwarmte wordt nu een kleine vier jaar in Nederland gedaan. De belangstellenden staan inmiddels in de rij. Waar het volgens Van den Berg aan schort zijn de financiële middelen. De initiatieven komen op een uitzondering na uit de glastuinbouw. “Deels vanwege een duurzame energievoorziening en deels ook om op termijn een beheersbare energievoorziening te hebben.”

Reageer op dit artikel